ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Anti-Theft

Funkcia ESET Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným používaním a umožňuje vám sledovať jeho aktivitu a polohu. V prípade straty zariadenia môžete nálezcovi na zariadení zobraziť správu.

Stratené zariadenie môžete spravovať pomocou portálu ESET Anti-Theft alebo pomocou špeciálnych SMS príkazov odoslaných zo zariadenia dôveryhodného kontaktu. Ak chcete využívať SMS príkazy, je potrebné najskôr pridať telefónne čísla do zoznamu dôveryhodných kontaktov. Prečítajte si o nastavení ochrany Anti‑Theft v aplikácii ESET Mobile Security v našom článku Databázy znalostí. (Články Databázy znalostí nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.)

Na správne fungovanie potrebuje funkcia ESET Anti-Theft prístup k fotoaparátu a polohe zariadenia. Ak chcete na zariadení zobraziť upozornenie a zamknúť ho, je potrebné udeliť aplikácii ESET Mobile Security povolenie na prekrytie obrazovky.

Táto funkcia vám umožňuje upravovať akcie, ktoré prebehnú na vašom zariadení, pokiaľ na ňom bola zaznamenaná určitá podozrivá aktivita. V takomto prípade ESET Mobile Security pravidelne ukladá polohu zariadenia, snímky z fotoaparátu a IP adresy, cez ktoré sa zariadenie pripája na internet. Môžete upravovať nasledujúce nastavenia:

Automatické uzamknutie zariadenia

ESET Mobile Security môžete nastaviť tak, aby automaticky uzamkol vaše zariadenie v týchto prípadoch:

Po odstránení SIM karty – zariadenie sa uzamkne v prípade, že sa z neho vyberie SIM karta. Ak chcete spravovať SIM karty, ťuknite na Spravovať dôveryhodné SIM karty. Vymazať ich môžete tak, že ťuknete na SIM kartu a potom na ikonu smetného koša action_button_delete. Ak chcete pridať dôveryhodnú SIM kartu, vložte SIM kartu do zariadenia. Ak je funkcia automatického uzamknutia zariadenia zapnutá, budete musieť zariadenie odomknúť. ESET Mobile Security vás vyzve, aby ste potvrdili novú SIM kartu ako dôveryhodnú. Na zapnutie tejto funkcie vytvoríme na vašej SIM karte a vo vašom zozname kontaktov jedinečný identifikátor ESET####. Nevymažte tento jedinečný identifikátor. Ak ho vymažete, zariadenie sa uzamkne.

warning

Technická podpora pre prípad automatického uzamknutia po odstránení SIM karty

Funkcia automatického uzamknutia po odstránení SIM karty nie je dostupná na zariadeniach, ktoré používajú výlučne pripojenia CDMA, WCDMA a Wi‑Fi.

Po [X] pokusoch o odomknutie – zariadenie sa uzamkne po nastavenom počte neúspešných pokusov o odomknutie. V nastaveniach funkcie Anti‑Theft si môžete nastaviť, po koľkých nesprávnych pokusoch sa zariadenie uzamkne. Ak ste zadali nesprávny kód na odomknutie omylom, môžete pokus zopakovať do 30 sekúnd bez toho, aby sa omyl počítal ako neúspešný pokus. Časový limit na opravu môžete zmeniť v nastaveniach funkcie Anti‑Theft v položke Čas na opravu. Čas na opravu môžete aj vypnúť, aby sa zariadenie po nastavenom počte neúspešných pokusov o odomknutie uzamklo okamžite.

Na uzamknutom zariadení môžete zobraziť informácie, pomocou ktorých nálezca môže kontaktovať vlastníka. Zároveň môžete zariadenie nastaviť tak, aby snímalo fotografie nálezcu.

Po uzamknutí zariadenia

Po uzamknutí zariadenia je možné vykonať tieto akcie:

Zobraziť kontaktné údaje – v prípade, že bol zadaný nesprávny kód na odomknutie, zobrazí sa možnosť Kontakt na vlastníka.

Snímať fotografie – v prípade odstránenia SIM karty alebo nesprávneho pokusu o odomknutie bude zariadenie snímať fotografie s predným a zadným fotoaparátom a uloží ich do galérie na zariadení a na portál Anti‑Theft.

 

SMS príkazy

SMS príkazy môžete použiť na vykonanie akcií, ako napríklad zmazanie všetkých dát na zariadení, jeho uzamknutie alebo zistenie jeho polohy. Ak chcete SMS príkazy používať, musíte ako dôveryhodný kontakt uložiť telefónne číslo zariadenia, z ktorého budete príkazy posielať.

Spravovať dôveryhodné kontakty

Ak chcete pridať dôveryhodný kontakt, ťuknite na Spravovať dôveryhodné kontakty a potom na ikonu +icon_plus vpravo dole. Môžete si vybrať príkazy, ktoré bude možné z dôveryhodného kontaktu odosielať. Na číslo dôveryhodného kontaktu je možné odoslať upozornenie v prípade, že sa z vášho zariadenia odstráni SIM karta.

 

important

Funkcie využívajúce SMS správy

Dôveryhodné SIM karty a Textové SMS príkazy v rámci funkcie Anti‑Theft nie sú dostupné na zariadeniach CDMA ani na zariadeniach, ktoré nepodporujú posielanie a prijímanie SMS správ.