Pravila privatnosti

Tvrtka ESET, spol. s r. o., s registriranim sjedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovačka Republika, registrirana u trgovačkom registru kojim upravlja Okružni sud Bratislava I, odjel Sro, broj unosa 3586/B, registracijski broj društva: 31 333 535, kao voditelj obrade podataka ("ESET" ili "Mi") želi biti transparentna u vezi s obradom osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika. Radi postizanja tog cilja objavljujemo ova Pravila privatnosti isključivo u svrhu informiranja svojih korisnika ("Krajnji korisnik" ili "Vi") o sljedećim temama:

obradi osobnih podataka,

povjerljivosti podataka,

pravima osoba čiji se podaci obrađuju.

Obrada osobnih podataka

Usluge koje pruža ESET implementirane u naš program pružaju se pod uvjetima Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, ali neki od njih mogu zahtijevati posebnu pažnju. Željeli bismo vam pružiti više informacija o prikupljanju podataka povezanom s pružanjem naših usluga. Pružamo različite usluge opisane u Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika i programskoj dokumentaciji, poput usluge nadogradnje, Livegrid®, zaštite od zloupotrebe podataka, podrške itd. Kako bi usluge funkcionirale, moramo prikupiti sljedeće informacije:

Statistiku o nadogradnji i druge statističke podatke koji obuhvaćaju informacije o procesu instalacije i vašem računalu, uključujući platformu na kojoj je instaliran naš program te informacije o radnjama i funkcionalnosti naših programa poput operacijskog sustava, hardverskih podataka, ID-a instalacije, ID-a licence, IP adrese, MAC adrese, konfiguracijskih postavki programa.

Jednosmjerne kontrolne identifikacijske brojeve (hashove) povezane s infiltracijama kao dio našeg reputacijskog sustava ESET LiveGrid® koji poboljšava učinkovitost naših rješenja protiv zlonamjernog softvera usporedbom skeniranih datoteka s bazom podataka stavki s popisa pouzdanih stavki i popisa nepouzdanih stavki u cloudu.

Sumnjive uzorke i metapodatke primljene kao dio sustava za povratne informacije ESET LiveGrid®, što nam omogućuje da smjesta odgovaramo na potrebe svojih krajnjih korisnika i budemo spremni na najnovije prijetnje. Ovisimo o tome da nam šaljete

oinfiltracije poput potencijalnih uzoraka virusa i drugih zlonamjernih i sumnjivih programa; problematičnih, potencijalno neželjenih ili nesigurnih podataka poput izvršnih datoteka, poruka e-pošte koje označite kao neželjenu poštu ili koje označi naš program;

oinformacije o uređajima u lokalnoj mreži poput vrste, dobavljača, modela i/ili naziva uređaja;

oinformacije povezane s upotrebom interneta poput IP adresa i geografskih informacija, IP paketa, URL-ova i okvira etherneta;

oslike stanja memorije prilikom pada sustava i informacije koje one sadrže.

Ne želimo prikupljati vaše podatke izvan navedenog raspona, ali ponekad je to nemoguće spriječiti. Slučajno prikupljeni podaci mogu biti uključeni u sm zlonamjerni softver (prikupljeni bez vašeg znanja ili odobrenja) ili kao dio naziva datoteka ili URL-ova i nije nam namjera da oni budu dio naših sustava ili da ih obradimo u svrhu opisanu u ovim Pravilima privatnosti.

Informacije o licenciranju poput ID-a licence i osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa i adresa e-pošte potrebne su u svrhu naplate, provjere izvornosti licence i pružanja naših usluga.

Kontaktne informacije i podaci sadržani u vašim zahtjevima za podršku mogu biti potrebni za pružanje usluge podrške. Ovisno o kanalu koji odaberete za kontakt s nama, možemo prikupiti vašu adresu e-pošte, telefonski broj, licenčne informacije, podatke o programu i opis vašeg slučaja za podršku. Možemo zatražiti da nam pružite i druge podatke radi olakšavanja usluge podrške.

Povjerljivost podataka

ESET je tvrtka koja djeluje diljem svijeta putem povezanih subjekata ili partnera kao dio naše mreže za distribuciju, usluge i podršku. Informacije koje ESET obrađuje mogu se prenijeti povezanim subjektima ili partnerima ili preuzeti od njih radi provedbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, uključujući npr. pružanje usluga ili podrške ili naplatu. Ovisno o vašoj lokaciji i usluzi koju odaberete, može biti potrebno da prenesemo vaše podatke u zemlju u kojoj ne postoji odluka Europske komisije o odgovarajućoj zaštiti. Čak i u tom slučaju svaki prijenos informacija podložan je zakonodavstvu o zaštiti podataka i izvršava se samo ako je to potrebno. Mehanizam sustava zaštite privatnosti, standardne ugovorne klauzule, obvezujuća korporativna pravila ili drugi odgovarajući zaštitni mehanizam mora biti utvrđen bez iznimke.

Dajemo sve od sebe kako bismo spriječili dulju pohranu podataka od potrebne dok pružamo usluge iz Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika. Naše razdoblje zadržavanja može biti dulje od razdoblja valjanosti vaše licence samo kako bismo vam dali vremena za jednostavnu i ugodnu obnovu. Minimizirani i pseudonimizirani statistički i drugi podaci iz sustava ESET LiveGrid® mogu se dodatno obraditi u statističke svrhe.

ESET provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti za potencijalne opasnosti. Dajemo sve od sebe kako bismo osigurali trajnu povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava za obradu i usluga. Međutim, u slučaju povrede osobnih podataka koja uzrokuje opasnosti za vaša prava i slobode, spremni smo obavijestiti nadzorno tijelo, kao i osobe čiji se podaci obrađuju. Kao osoba čiji se podaci obrađuju, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju

Tvrtka ESET podložna je zakonskim odredbama Slovačke Republike i obvezuje nas zakonodavstvo o zaštiti podataka kao dio Europske unije. Kao osoba čiji se podaci obrađuju imate sljedeća prava:

pravo zatražiti od tvrtke ESET pristup svojim osobnim podacima,

pravo na ispravak svojih osobnih podataka ako su netočni (također imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka),

pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka,

pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka,

pravo usprotiviti se obradi i

pravo na prenosivost podataka.

Ako želite ostvariti svoje pravo kao osoba čiji se podaci obrađuju ili ako imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, pišite nam na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Službenik za zaštitu podataka
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovačka Republika
dpo@eset.sk