Optymalizacja

Optymalizacja przeprowadzana przez funkcję ESET Anti-Theft polega na wymiernej ocenie technicznej stanu bezpieczeństwa urządzenia. Ochrona Anti-Theft sprawdza system pod kątem wymienionych poniżej problemów.

W przypadku każdego problemu z zabezpieczeniami można nacisnąć pozycję Zmień ustawienia, aby przejść na ekran umożliwiający rozwiązanie tego problemu. Aby produkt ESET Mobile Security nie zgłaszał danego zagrożenia jako problemu, należy nacisnąć opcję Ignoruj to zagrożenie.

Wyłączone usługi lokalizacji — aby je włączyć, należy wybrać kolejno pozycje Ustawienia systemu Android > Usługi lokalizacji i wybrać pozycję Używaj sieci bezprzewodowych.

Niekorzystanie z satelitów GPS — dostęp do odpowiedniego ustawienia jest możliwy po wybraniu kolejno pozycji Ustawienia systemu Android > Lokalizacja > Tryb > Wysoka dokładność.

Niezabezpieczona blokada ekranu — aby zabezpieczyć urządzenie przy użyciu kodu blokady ekranu, hasła, kodu PIN lub wzoru, należy wybrać kolejno pozycje Ustawienia systemu Android > Zabezpieczenie ekranu > Blokada ekranu i wybrać jedną z dostępnych opcji. W większości urządzeń z systemem Android odblokowanie następuje po przesunięciu palcem po ekranie, wykonaniu ruchu, rozpoznaniu twarzy, rozpoznaniu twarzy i głosu, narysowania wzoru, podaniu kodu PIN lub hasła. Gdy ktoś próbuje odblokować urządzenie z użyciem nieprawidłowego kodu, funkcja ESET Anti-Theft wysyła do użytkownika powiadomienie o podejrzanym działaniu za pośrednictwem portalu My Eset.

Niewłączona obsługa danych mobilnych — dostęp do odpowiedniego ustawienia jest możliwy po wybraniu kolejno pozycji Ustawienia systemu Android > Połączenia bezprzewodowe i sieci > Sieci komórkowe > Dane.

Brak usług Google Play — funkcja ESET Anti-Theft używa usług Google Play do dostarczania poleceń do urządzenia w czasie rzeczywistym i wyświetlania powiadomień wypychanych. Jeśli te usługi są wyłączone lub nie ma ich na urządzeniu, zakres funkcji ESET Anti-Theft, którymi można zarządzać w portalu My Eset, jest ograniczony.