Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika softvera

VAŽNO: Prije preuzimanja, instaliranja, kopiranja ili korištenja pažljivo pročitajte uvjete i odredbe koje se primjenjuju na korištenje proizvoda. PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM ILI KORIŠTENJEM SOFTVERA PRIHVAĆATE OVE UVJETE I ODREDBE.

Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika softvera.

Prema uvjetima ovog Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika softvera (dalje u tekstu: "Ugovor") sklopljenog između tvrtke ESET, spol. s r. o., sa sjedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka, registrirane u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, broj poslovne registracije: 31 333 535 (dalje u tekstu: "ESET" ili "Dobavljač") i vas, fizičke ili pravne osobe (dalje u tekstu: "Vi, Vas, Vama" ili "Krajnji korisnik"), imate pravo koristiti Softver definiran u članku 1. ovog Ugovora. Softver definiran u članku 1. ovog Ugovora može biti pohranjen na mediju za pohranu podataka, poslan elektroničkom poštom, preuzet s interneta, preuzet s Dobavljačevih servera ili nabavljen iz nekih drugih izvora u skladu s uvjetima i odredbama navedenima u daljnjem tekstu.

OVO JE UGOVOR O PRAVIMA KRAJNJEG KORISNIKA, A NE UGOVOR O PRODAJI. Dobavljač ostaje vlasnik kopije Softvera i fizičkog medija za pohranu koji se nalazi u prodajnom pakiranju te svih drugih kopija koje Krajnji korisnik ima pravo izraditi prema odredbama ovog Ugovora.

Ako kliknete „Prihvaćam” ili drugi potvrdni gumb tijekom instalacije, preuzimanja, kopiranja ili upotrebe Softvera ili ako instalirate Softver iz određene trgovine aplikacijama, prihvaćate uvjete i odredbe ovoga Ugovora. Ako se ne slažete s nekim od uvjeta ili nekom od odredbi Ugovora, odmah kliknite opciju „Ne prihvaćam” ili drugi gumb za odustajanje da biste odustali od instalacije ili preuzimanja odnosno uništite ili vratite Softver, instalacijski medij, popratnu dokumentaciju i račun Dobavljaču ili na lokaciju na kojoj ste nabavili Softver.

SUGLASNI STE DA VAŠE KORIŠTENJE SOFTVERA ZNAČI DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, DA GA RAZUMIJETE TE DA STE SUGLASNI UVJETE I ODREDBE KOJE SADRŽI SMATRATI OBVEZUJUĆIMA.

1. Softver. U ovome Ugovoru pojam „Softver” znači sljedeće: (i) računalni program popraćen ovim Ugovorom i svi njegovi dijelovi; (ii) cjelokupan sadržaj diskova, CD-ROM-ova, DVD-ova, poruka e-pošte i njihovih eventualnih privitaka te ostalih medija uz koje je priložen ovaj Ugovor, uključujući Softver isporučen u obliku objektnog koda na nosaču podataka, poslan e-poštom ili preuzet s interneta, (iii) sve pisane materijale s uputama i svu dokumentaciju koja se odnosi na Softver, prije svega sve opise Softvera, njegove specifikacije, opis svojstava ili rada Softvera, opis radnog okruženja u kojemu se Softver koristi, priručnik ili upute za instalaciju te sve opise korištenja Softvera (dalje u tekstu: "Dokumentacija"), (iv) kopije Softvera, eventualne popravke pogrešaka u Softveru, dodatke i proširenja Softvera, izmijenjene verzije Softvera, moguće aktualizacije komponenti Softvera za koje Vam Dobavljač daje Licencu u skladu s člankom 3. ovog Ugovora. Dobavljač isporučuje Softver isključivo u obliku izvršnog objektnog koda.

2. Instalacija. Softver isporučen na nosaču podataka, poslan elektroničkom poštom, preuzet s interneta, preuzet sa servera Dobavljača ili nabavljen iz nekih drugih izvora potrebno je instalirati. Softver se mora instalirati na ispravno konfigurirano računalo koje zadovoljava preduvjete navedene u Dokumentaciji. Računalo podrazumijeva uređaj opće svrhe, kombinaciju hardvera i softvera, koji može primati informacije u određenom obliku i izvršavati slijed operacija u skladu s prethodno utvrđenim, no varijabilnim, nizom postupovnih uputa (računalni program), uključujući, no ne ograničavajući se na mobilni uređaj (u daljnjem tekstu: „računalo” ili „uređaj”). Način instalacije opisan je u Dokumentaciji. Na računalu na kojem instalirate Softver ne smiju biti instalirani nikakvi računalni programi ni hardver koji bi mogli negativno utjecati na Softver.

3. Licenca. Pod uvjetom da ste suglasni s uvjetima i odredbama ovog Ugovora i poštujete sve ugovorne uvjete i odredbe, Dobavljač Vam dodjeljuje sljedeća prava ("Licenca"):

a) Instalacija i korištenje. Dobavljač Vam daje neisključivo i neprenosivo pravo da instalirate Softver na tvrdi disk računala ili na neki drugi medij za trajnu pohranu podataka, da instalirate i pohranite Softver u memoriju računalnog sustava te da primjenjujete, pohranjujete i prikazujete Softver.

b) Odredba o broju licenci. Pravo na korištenje Softvera povezano je s brojem Krajnjih korisnika. Jedan Krajnji korisnik podrazumijeva instalaciju Softvera u jednom računalnom sustavu. Jedna se Licenca istodobno smije koristiti samo na jednom računalu.

c) Trajanje Licence. Vaše pravo korištenja Softvera vremenski je ograničeno.

d) Licenca se mora upotrebljavati isključivo u privatnom i/ili nekomercijalnom okruženju, isključivo za osobne potrebe ili potrebe Vaše obitelji.

e) OEM Softver. Korištenje OEM Softvera ograničeno je na računalo s kojim ste ga pribavili. Ne smije se prenositi na drugo računalo.

f) NFR, TRIAL Softver. Softver koji je klasificiran kao verzija koja nije za daljnju prodaju (Not-for-resale, dalje u tekstu: NFR) ili probna verzija (TRIAL) ne smije se drugima dodjeljivati uz naknadu i smije se koristiti samo u svrhu demonstracije ili testiranja značajki Softvera.

g) Prekid valjanosti Licence. Valjanost Licence prekida se automatski na kraju razdoblja za koje je dodijeljena. Ako se Vi ne pridržavate bilo koje odredbe ovog Ugovora, Dobavljač ima pravo povući se iz Ugovora bez utjecaja na bilo koje pravo ili pravni lijek dostupan Dobavljaču u takvom slučaju. U slučaju poništavanja Licence morate bez odgode izbrisati, uništiti ili o vlastitom trošku vratiti Softver i sve sigurnosne kopije tvrtki ESET ili na prodajno mjesto na kojemu ste nabavili Softver.

4. FUNKCIJE KOJE UKLJUČUJU PRIKUPLJANJE PODATAKA I ZAHTJEVI PRIKUPLJANJA PODATAKA PUTEM INTERNETA. Za pravilno funkcioniranje Softvera potrebna je veza s internetom i povezivanje sa serverima Dobavljača ili trećih strana u redovitim intervalima te primjenjivo prikupljanje podataka u skladu s Pravilima privatnosti. Softver ne omogućuje pristup internetu i/ili bilo kojoj drugoj mobilnoj komunikacijskoj mreži ili servisu („internet”) koji podliježu posebnom ugovoru između dobavljača lokalne mobilne komunikacijske mreže ili servisa i Krajnjeg korisnika. Veza s internetom i primjenjivo prikupljanje podataka neophodni su za sljedeće funkcije Softvera:

a. Aktualizacija Softvera. Dobavljač ima pravo povremeno izdavati aktualizacije Softvera ("Aktualizacije"), ali nije obvezan nuditi Aktualizacije. Ta je funkcija omogućena u standardnim postavkama Softvera te se Aktualizacije instaliraju automatski, osim ako Krajnji korisnik onemogući automatsko instaliranje Aktualizacija. U svrhu pružanja Nadogradnji potrebno je provjeriti autentičnost Licence, uključujući podatke o Računalu i/ili platformi na kojoj je instaliran Softver u skladu s Pravilima privatnosti.

b. Prosljeđivanje infiltracija i informacija Dobavljaču. Softver sadrži funkcije koje prikupljaju uzorke računalnih virusa i ostalih zlonamjernih računalnih programa i sumnjive, problematične, potencijalno neželjene ili potencijalno nesigurne objekte kao što su datoteke, URL adrese, IP paketi i ethernet okviri (dalje u tekstu “infiltracije”), a zatim ih šalju Dobavljaču, uključujući, ali ne isključivo, informacije o instalacijskom postupku, računalu i/ili platformi na kojoj je Softver instaliran, informacije o operacijama i funkcionalnosti Softvera te informacije o uređajima na lokalnoj mreži kao što su vrsta, dobavljač, model i/ili naziv uređaja (dalje u tekstu “informacije”). Informacije i infiltracije mogu sadržavati podatke (uključujući nasumično ili slučajno prikupljene osobne podatke) o krajnjem korisniku ili drugim korisnicima računala na kojem je softver instaliran i datoteke koje su pod utjecajem infiltracija s povezanim metapodacima. Informacije i Infiltracije mogu se prikupljati sljedećim funkcijama Softvera:

i. Funkcija LiveGrid Reputation System uključuje prikupljanje i slanje jednostranih ključeva vezanih uz Infiltracije Dobavljaču. Ta funkcija je prema standardnim postavkama Softvera aktivirana.

ii. Funkcija LiveGrid Feedback System uključuje prikupljanje i slanje Infiltracija s povezanim metapodacima i Informacijama Dobavljaču. Tu funkciju može aktivirati Krajnji korisnik tijekom postupka instalacije Softvera.

Dobavljač primljene Informacije i Infiltracije upotrebljava samo za analizu i istraživanje Infiltracija, poboljšanje Softvera i provjere autentičnosti Licence te poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da primljene Infiltracije i Informacije ostanu sigurne. Aktivacijom ove funkcije Softvera Dobavljač može prikupljati i obrađivati Infiltracije i Informacije kao što je navedeno u Pravilima privatnosti i u skladu s važećim zakonskim propisima. Ove funkcije možete deaktivirati u bilo kojem trenutku.

c) Zaštita od zlouporabe podataka. Softver sadrži funkciju koja sprečava gubitak ili zlouporabu kritičnih podataka u izravnoj vezi s krađom Računala. Ta funkcija isključena je prema standardnim postavkama Softvera. Potrebno je stvoriti račun na stranici https://my.eset.com (dalje u tekstu: „MEC račun”) za aktivaciju ove funkcije. Pomoću tog računa funkcija aktivira prikupljanje podataka u slučaju krađe računala. Ako odlučite aktivirati ovu funkciju Softvera, prikupljat će se podaci o ukradenom Računalu i slati Dobavljaču. Oni mogu sadržavati podatke o mrežnoj lokaciji Računala, podatke o sadržaju prikazanom na zaslonu Računala, podatke o konfiguraciji Računala i/ili podatke snimljene kamerom povezanom s Računalom (dalje u tekstu: „Podaci”). Krajnji korisnik ima pravo upotrebljavati Podatke koji su prikupljeni pomoću ove funkcije i koji su pruženi putem MEC računa isključivo za rješavanje negativnih posljedica koje su nastale uslijed krađe Računala. Samo u svrhu te funkcije Dobavljač obrađuje Podatke kao što je navedeno u Pravilima privatnosti i definirano važećim zakonskim propisima. Dobavljač je dužan omogućiti Krajnjem korisniku pristup Podacima za razdoblje potrebno za ostvarenje svrhe za koju su Podaci prikupljeni, a koje ne smije biti dulje od razdoblja zadržavanja podataka navedenog u Pravilima privatnosti. Zaštita od zlouporabe podataka upotrebljava se isključivo na Računalima i računima kojima Krajnji korisnik ima legitiman pristup. Svaka nezakonita upotreba prijavit će se nadležnom tijelu. Dobavljač je dužan poštovati odgovarajuće zakone i surađivati s nadležnim tijelima u slučaju zlouporabe. Slažete se i prihvaćate odgovornost za zaštitu lozinke za pristup MEC računu i slažete se da nećete dijeliti lozinku s trećim stranama. Krajnji korisnik odgovoran je za svaku aktivnost prilikom koje se upotrebljava funkcija Zaštite od zlouporabe podataka i MEC račun, bez obzira na autorizaciju. Ako je MEC račun ugrožen, odmah obavijestite Dobavljača. Upotreba funkcije Zaštite od zlouporabe podataka primjenjuje se isključivo za Krajnje korisnike programa ESET Internet Security i ESET Smart Security Premium.

d. Kodovi. ESET može stvoriti i pružiti referentni kod i/ili drugi kod za promotivne ili marketinške svrhe (u daljnjem tekstu: „Kod”) po vlastitom nahođenju. Kod možete aktivirati kako biste produljili uvjete licence u skladu s ovim Ugovorom. ESET zadržava pravo deaktivirati Kod u bilo kojem trenutku ako se Kod dobije ili upotrijebi na način koji nije u skladu s Ugovorom i/ili u slučaju razumnog uvjerenja da se radi o pogrešci, prijevari ili nezakonitoj aktivnosti. Morate se pridržavati sljedećih ograničenja:

i. Ne smijete aktivirati Kod više od jedanput.

ii. Ne smijete prodavati, iznajmljivati ili unajmljivati Kod ili upotrebljavati Kod za pružanje komercijalnih usluga.

iii. Slažete se da ESET može deaktivirati pružanje i/ili upotrebu Koda u bilo kojem trenutku, a da ESET ne snosi za to odgovornost.

iv. Slažete se da se Kod ne može zamijeniti za gotovinu ili neku drugu vrstu kompenzacije.

v. Slažete se da Kod i/ili upotreba Koda mogu biti podložni posebnim uvjetima koje postavi ESET za određenu referentnu, promotivnu i/ili marketinšku kampanju.

vi. Slažete se da ESET može ograničiti broj Kodova i/ili bilo koji Kod na određeno razdoblje, na određeni teritorij i/ili na bilo koji softver koji ESET pruža.

vii. Slažete se da ćete upotrebljavati Kod samo na način koji je u skladu sa svim važećim zakonima u nadležnosti u kojoj upotrebljavate Kod.

ZA POTREBE OVOGA UGOVORA POTREBNO JE PRIKUPLJATI, OBRAĐIVATI I POHRANJIVATI PODATKE KOJI DOBAVLJAČU OMOGUĆUJU DA VAS IDENTIFICIRA U SKLADU S PRAVILIMA PRIVATNOSTI. OVIME PRISTAJETE NA TO DA DOBAVLJAČ VLASTITIM METODAMA PROVJERI UPOTREBLJAVATE LI SOFTVER U SKLADU S ODREDBAMA OVOGA UGOVORA. PRIHVAĆATE DA JE ZA POTREBE OVOGA UGOVORA POTREBAN PRIJENOS VAŠIH PODATAKA TIJEKOM KOMUNIKACIJE IZMEĐU SOFTVERA I RAČUNALNIH SUSTAVA DOBAVLJAČA ILI NJEGOVIH POSLOVNIH PARTNERA U SKLOPU DOBAVLJAČEVE MREŽE ZA DISTRIBUCIJU I PODRŠKU KAKO BI SE OSIGURALA FUNKCIONALNOST SOFTVERA I OVLAŠTENJE ZA UPOTREBU SOFTVERA TE ZAŠTITA DOBAVLJAČEVIH PRAVA. SKLAPANJEM OVOGA UGOVORA DOBAVLJAČ ILI BILO KOJI OD NJEGOVIH POSLOVNIH PARTNERA U SKLOPU DOBAVLJAČEVE MREŽE ZA DISTRIBUCIJU I PODRŠKU STJEČE PRAVO NA PRIJENOS, OBRADU I POHRANJIVANJE NEOPHODNIH PODATAKA S POMOĆU KOJIH VAS SE IDENTIFICIRA U SVRHU NAPLATE, PROVOĐENJA UGOVORA I SLANJA OBAVIJESTI NA VAŠE RAČUNALO. OVIME PRISTAJETE NA PRIMANJE OBAVIJESTI I PORUKA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, MARKETINŠKE INFORMACIJE.

POJEDINOSTI O PRIVATNOSTI, ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I SVOJIM PRAVIMA KAO SUBJEKTA PODATAKA MOŽETE PRONAĆI U PRAVILIMA PRIVATNOSTI KOJA SU DOSTUPNA NA WEB STRANICI DOBAVLJAČA I KOJIMA SE MOŽE PRISTUPITI IZRAVNO IZ PROCESA INSTALACIJE. TAKOĐER IM MOŽETE PRISTUPITI IZ ODJELJKA ZA POMOĆ U SOFTVERU.

5. Ostvarivanje prava Krajnjeg korisnika. Prava Krajnjeg korisnika morate ostvarivati osobno ili putem svojih zaposlenika. Pravo na korištenje Softvera imate isključivo u svrhu zaštite poslovanja i računalnih sustava za koje ste nabavili Licencu.

6. Ograničenja prava. Softver ne smijete kopirati, distribuirati, izvlačiti komponente iz njega ni stvarati izvedene radove koji se temelje na Softveru. Pri korištenju Softvera dužni ste poštovati sljedeća ograničenja:

a. Smijete stvoriti jednu arhivsku sigurnosnu kopiju Softvera na mediju za trajnu pohranu podataka pod uvjetom da tu arhivsku sigurnosnu kopiju ne instalirate i ne koristite ni na kojem računalu. Bilo kakve druge kopije Softvera predstavljaju povredu ovog Ugovora.

b. Ne smijete koristiti, mijenjati, prevoditi ni reproducirati Softver, kao ni prenositi prava na korištenje Softvera ili kopija Softvera ni na koji način koji nije izričito dopušten ovim Ugovorom.

c. Softver ne smijete prodavati, podlicencirati, davati u zakup ili najam niti ga posuđivati, odnosno koristiti za pružanje komercijalnih usluga.

d. Softver ne smijete dekompilirati, na njemu vršiti obrnuti inženjering ni obrnuto kompiliranje niti na drugi način pokušati otkriti izvorni kod Softvera, osim u mjeri u kojoj je ovo ograničenje izrijekom zakonski zabranjeno.

e. Suglasni ste Softver koristiti na način sukladan svim nadležnim zakonima u jurisdikciji u kojoj koristite Softver, uključujući, ali ne ograničavajući se na primjenjiva ograničenja koja se odnose na zaštitu autorskih prava i drugih prava na zaštitu intelektualnog vlasništva.

f. Suglasni ste da ćete Softver i njegove funkcije koristiti na način koji ne ograničava mogućnost drugih Krajnjih korisnika da pristupaju tim uslugama. Dobavljač zadržava pravo ograničavanja isporučenih usluga pojedinačnim Krajnjim korisnicima, a kako bi omogućio korištenje usluga što većem mogućem broju Krajnjih korisnika. Ograničavanje usluga također znači mogućnost potpunog ukidanja mogućnosti korištenja bilo koje funkcije Softvera i brisanje podataka i informacija koje se odnose na određenu funkciju Softvera, a nalaze se na proxy serverima Dobavljača ili trećih strana.

7. Autorska prava. Softver i sva prava, uključujući bez ograničenja pravo vlasništva i pripadajuća prava intelektualnog vlasništva, vlasništvo su tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. Ti su entiteti zaštićeni odredbama međunarodnih sporazuma i svim ostalim nadležnim zakonima zemlje u kojoj se Softver koristi. Struktura, organizacija i kôd Softvera vrijedne su poslovne tajne i povjerljive informacije tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. Ne smijete kopirati Softver, osim u slučaju opisanom u članku 6 (a). Bilo kakve kopije koje prema ovom Ugovoru smijete stvarati moraju sadržavati iste obavijesti o zaštiti autorskih prava i vlasništvu koje se pojavljuju na Softveru. Ako dekompilirate Softver, na njemu vršite obrnuti inženjering ili na drugi način pokušate otkriti izvorni kôd Softvera, kršeći time odredbe ovog Ugovora, ovime se slažete da se sve tako dobivene informacije automatski i neopozivo smatraju prenesenima Dobavljaču i postaju u potpunosti njegovo vlasništvo od trenutka nastanka tih informacija, bez utjecaja na prava Dobavljača u odnosu na kršenje ovog Ugovora.

8. Pridržavanje prava. Dobavljač ovime pridržava sva prava na Softver, s izuzetkom prava izrijekom dodijeljenih Vama kao Krajnjem korisniku Softvera prema odredbama ovog Ugovora.

9. Višejezične verzije, Softver na dva nosača podataka, veći broj kopija. U slučaju da Softver podržava više platformi ili jezika, odnosno ako dobijete više kopija Softvera, Softver smijete koristiti samo na onom broju računalnih sustava za koji imate Licence te smijete koristiti samo verzije za koje imate Licencu. Verzije ili kopije Softvera koje ne koristite ne smijete prodati, dati u najam ili zakup, podlicencirati, posuđivati ni prenijeti na treće strane.

10. Početak i prekid Ugovora. Ovaj Ugovor stupa na snagu s datumom Vašeg prihvaćanja ovog Ugovora. Ovaj Ugovor možete u bilo kojem trenutku prekinuti tako da trajno deinstalirate, uništite ili o vlastitom trošku vratite Softver, sve sigurnosne kopije i sve povezane materijale koje ste dobili od Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Bez obzira na način prekida ovog Ugovora, odredbe članaka 7., 8., 11., 13., 20. i 22. primjenjuju se bez vremenskog ograničenja.

11. IZJAVE KRAJNJEG KORISNIKA. KAO KRAJNJI KORISNIK PRIHVAĆATE ČINJENICU DA SE SOFTVER ISPORUČUJE "U ZATEČENOM STANJU", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG, TE U MAKSIMALNOJ MJERI DOPUŠTENOJ NADLEŽNIM ZAKONOM. DOBAVLJAČ, NJEGOVI DAVATELJI LICENCE NI POVEZANA DRUŠTVA, KAO NI NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVO UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, JAMSTVO DA SOFTVER NE POVREĐUJE PATENTE, AUTORSKA PRAVA, TRŽIŠNE ZNAKOVE ILI NEKA DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA. DOBAVLJAČ NI BILO KOJA DRUGA STRANA NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI BITI U SKLADU S VAŠIM POTREBAMA NI DA ĆE SOFTVER FUNKCIONIRATI BEZ POTEŠKOĆA I POGREŠAKA. VI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK KOJI PROIZLAZE IZ ODABIRA SOFTVERA RADI POSTIZANJA REZULTATA KOJE ŽELITE, KAO I ZA INSTALIRANJE I KORIŠTENJE SOFTVERA TE TAKO DOBIVENE REZULTATE.

12. Odsutnost ostalih obveza. Ovaj Ugovor ne stvara nikakve obveze Dobavljača i njegovih davatelja licence osim onih izrijekom navedenih u ovom Ugovoru.

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ NADLEŽNIM ZAKONIMA, DOBAVLJAČ, NJEGOVI ZAPOSLENICI NI DAVATELJI LICENCE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKAV GUBITAK PRIHODA, DOBITI ILI PRODAJE, KAO NI ZA GUBITAK PODATAKA I TROŠKOVE NASTALE NABAVOM ZAMJENSKIH PROIZVODA ILI USLUGA, ZA OŠTEĆENJE IMOVINE, OSOBNE ŠTETE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH PODATAKA, KAO NI ZA KAKVE POSEBNE, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, GOSPODARSKE, KOMPENZACIJSKE, KAZNENE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, NASTALE NA BILO KOJI NAČIN, NASTALE NA TEMELJU UGOVORA, NAMJERNOG DJELOVANJA, NEPAŽNJOM ILI NEKOM DRUGOM ČINJENICOM NA KOJOJ SE TEMELJI ODGOVORNOST, NASTALE KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA SOFTVERA, ČAK I U SLUČAJU DA SU DOBAVLJAČ ILI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA ODREĐENE DRŽAVE I JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI, ALI MOGU DOPUSTITI NJENO OGRANIČENJE, U TAKVIM SLUČAJEVIMA ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIKA ILI DAVATELJA LICENCE BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA LICENCU.

14. Nijedna odredba ovog Ugovora nema utjecaja na zakonska prava bilo koje strane koja je u svojstvu potrošača u slučaju da je protivna tim pravima.

15. Tehnička podrška. ESET i treće strane koje ESET angažira pružat će tehničku podršku prema vlastitom nahođenju, bez ikakvih jamstava ili izjava. Krajnji korisnik dužan je prije primanja tehničke podrške izraditi sigurnosnu kopiju svih postojećih podataka, softvera i programa. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET ne mogu prihvatiti odgovornost za štete ili gubitke podataka, imovine, softvera ili hardvera ni gubitak dobiti do kojeg može doći uslijed pružanja tehničke podrške. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET pridržavaju pravo na odluku da tehnička podrška ne obuhvaća rješavanje određenog problema. ESET pridržava pravo na odbijanje, privremeni prekid ili trajni prekid davanja tehničke podrške po vlastitom nahođenju. Podaci o Licenci, Informacije i drugi podaci u skladu s Pravilima privatnosti mogu biti potrebni za pružanje tehničke podrške.

16. Prijenos Licence. Softver se smije prenositi s jednog računalnog sustava na drugi, osim ako je to u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora. Ako to nije u suprotnosti s odredbama Ugovora, Krajnji korisnik ima pravo trajno prenijeti Licencu i sva prava koja proizlaze iz ovog Ugovora drugom Krajnjem korisniku isključivo uz odobrenje Dobavljača te pod uvjetom (i) da izvorni Krajnji korisnik ne zadrži nijednu kopiju Softvera, (ii) da je prijenos prava izravan, tj. od izvornog Krajnjeg korisnika novom Krajnjem korisniku, (iii) da novi Krajnji korisnik preuzme sva prava i obveze koje je, prema odredbama ovog Ugovora, imao izvorni Krajnji korisnik; (iv) da izvorni Krajnji korisnik novom Krajnjem korisniku dostupnim učini dokumentaciju koja omogućuje provjeru izvornosti Softvera kako je to navedeno u članku 17.

17. Provjera izvornosti Softvera. Krajnji korisnik može svoje pravo na korištenje Softvera dokazati na sljedeće načine: (i) putem certifikata o licenci koji je izdao Dobavljač ili treća strana koju je Dobavljač angažirao, (ii) pomoću pisanog ugovora o licenciranju, ako je takav ugovor sklopljen, (iii) slanjem Dobavljaču poruke e-pošte koja sadrži pojedinosti o licenciranju (korisničko ime i lozinka). Podaci o Licenci i podaci za identifikaciju Krajnjeg korisnika u skladu s Pravilima privatnosti mogu biti potrebni za provjeru izvornosti Softvera.

18. NFR i probna verzija. Softver koji je isporučen kao verzija koja nije za daljnju prodaju (NFR) ili kao probna verzija možete koristiti isključivo za provjeru i testiranje značajki Softvera. NFR verziju softvera možete koristiti i u svrhu demonstracije.

19. Licenciranje za javna tijela i vlasti SAD-a. Softver se javnim tijelima, uključujući vlasti SAD-a, daje na korištenje uz prava i ograničenja opisana u ovom Ugovoru.

20. Provjera izvoza i ponovnog izvoza. Softver i Dokumentacija ili njihovi dijelovi, uključujući informacije o Softveru i njegovim dijelovima, podliježu mjerama praćenja uvoza i izvoza prema zakonskim odredbama koje mogu izdati državne uprave ovlaštene za izdavanje takvih odredbi na temelju nadležnih zakona, uključujući zakone SAD-a, te ograničenjima krajnjih korisnika, krajnjih svrha te odredišta koje su postavile vlasti SAD-a i druge vlasti. Suglasni ste strogo se pridržavati svih nadležnih propisa o uvozu i izvozu te prihvaćate da Vi snosite odgovornost za nabavu licenci potrebnih za izvoz, ponovni izvoz, prijenos ili uvoz Softvera.

21. Obavijesti. Sve obavijesti, Softver koji se vraća i Dokumentacija šalju se na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka.

22. Nadležni zakon. Na ovaj Ugovor i njegovo tumačenje primjenjivat će se zakoni Republike Slovačke. Krajnji korisnik i Dobavljač suglasni su da se neće primjenjivati principi sukoba zakonskih nadležnosti ni Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Izričito se slažete da će za sve sporove i sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, a odnose se na Dobavljača, te sve sporove i sva potraživanja koja se odnose na korištenje Softvera nadležan biti Okružni sud u Bratislavi I te se izričito slažete s pravom navedenog suda da provodi svoju nadležnost.

23. Opće odredbe. Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže nevaljanom ili neprovedivom, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi Ugovora, koje ostaju valjane i provedive sukladno uvjetima koje postavlja Ugovor. Izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pisanom obliku, potpisane od strane ovlaštenog predstavnika Dobavljača ili osobe izrijekom ovlaštene za djelovanje u tom svojstvu odredbama o pravnom zastupanju. Ovo je cjelokupan Ugovor između Vas i Dobavljača koji se odnosi na Softver i kao takav potpuno nadomješta sve prijašnje tvrdnje, pregovore, obveze, izvješća ili oglase u vezi sa Softverom.