Důvěryhodné kontakty

Do seznamu důvěryhodných kontaktů můžete přidávat nebo z něj odebírat telefonní čísla (přátel a rodinných příslušníků). To má následující výhody:

Na tato čísla se zašle SMS při neautorizované změně SIM karty ve vašem zařízení.

Z těchto čísel jste schopni obnovit své zapomenuté bezpečnostní heslo (v případě, že u kontaktu zaškrtněte možnost Povolit vzdálený reset hesla).

 

Pro přidání nového kontaktu ťukněte na ikonu icon_plus. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, případně ťukněte na ikonu face_phone_contacts a kontakt vyberte ze svého seznamu kontaktů. Pro odebrání kontaktu na něj ťukněte a následně vyberte možnost Odstranit action_button_delete.

V případě, že u kontaktu máte definováno více telefonních čísel, upozornění se zašle na všech čísla. Stejně tak reset hesla bude možné provést ze všech uvedených čísel.

POZNÁMKA: Pokud jste v zahraničí, všechna telefonní čísla zadaná v seznamu musí obsahovat mezinárodní předvolbu (např. +1610100100).