Analýza počtu odeslaných souborů

Pro zjištění počtu odeslaných souborů na ESET LiveGuard Advanced servery využijte možnosti reportování v konzoli pro vzdálenou správu.

I. Vytvoření seznamu odeslaných souborů

1.V hlavním menu Web Console přejděte na záložku Přehledy a klikněte na tlačítko Nová šablona přehledu.

 

list_of_files_1

2.Šablonu si vhodně pojmenujte a zařaďte do požadované kategorie.
 

3.Pokračujte do sekce Graf.
 

list_of_files_2

4.V sekci Graf vyberte pouze možnost Zobrazit tabulku a pokračujte do sekce Data.

list_of_files_3

5.V sekci Data klikněte na Přidat sloupec a přidejte následující položky:

Počítač – Název počítače

ESET LiveGuard – URI objektu

ESET LiveGuard – čas výskytu

ESET LiveGuard – obsah souboru byl odeslán
 

6.Pro uložení šablony přehledu klikněte na tlačítko Dokončit.
 

7.V sekci Přehledy přejděte do kategorie ESET LiveGuard.
 

8.Najděte nově vytvořenou šablonu přehledu a vygenerujte si ji do CSV souboru.

list_of_files_7

Analýza dat

Níže uvedené kroky vyžadují aplikaci třetí strany (tabulkový procesor) a základní schopnosti pro analyzování dat.

 

1.V tabulkovém procesoru, například MS Excel, si otevřete exportovaný CSV soubor.
 

2.Oddělte si data do dvou sloupců. V případě MS Excel vyberte první sloupec a v hlavním menu klikněte na Data > Text do sloupců.

 

list_of_files_9

3.V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Oddělovač a klikněte na tlačítko Další.
 

4.Jako oddělovač vyberte pouze Středník a klikněte na tlačítko Další > Dokončit.
 

list_of_files_10

Analyzujte data.

Navržené kroky k analýze

1.Odstraňte řádky, u nichž má atribut Obsah souboru byl odeslán hodnotu Ne.
 

2.Seřaďte data sestupně dle sloupce Čas výskytu.
 

3.Vyberte požadované časové okno, například posledních 30 dní, a zkopírujte si data do dalšího listu.
 

4.Na dalším listu seřaďte data dle sloupce Název počítače.
 

5.Spočítejte řádky (odeslané soubory) pro jednotlivé počítače.