วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ESET Log Collector ส่วนติดต่อผู้ใช้

หลังจากคุณดาวน์โหลด ESET Log Collector จากเว็บไซต์ของ ESET ให้เริ่มต้น ESET Log Collector เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ระบบจะเปิด ESET Log Collector ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ให้คลิก ยกเลิก แล้วระบบจะไม่เปิด ESET Log Collector

elc_gui

คุณสามารถเลือก โปรไฟล์การเก็บรวบรวม หรือเลือกวัตถุของคุณด้วยตัวเองได้ โปรไฟล์การเก็บรวบรวมคือชุดวัตถุที่กำหนดไว้แล้ว:

ค่าเริ่มต้น - โปรไฟล์ตามค่าเริ่มต้นที่เลือกวัตถุส่วนใหญ่ไว้แล้ว ซึ่งใช้สำหรับกรณีปัญหาทั่วไป (ดูส่วน รายการวัตถุ สำหรับรายการวัตถุที่เลือกโดยละเอียด)

การตรวจหาภัยคุกคาม - ทับซ้อนกับโปรไฟล์ตามค่าเริ่มต้นในหลายวัตถุ แต่ตรงข้ามกับโปรไฟล์ตามค่าเริ่มต้น เนื่องจากการตรวจหาภัยคุกคามจะเน้นไปที่การเก็บรวบรวมวัตถุที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาของกรณีปัญหาที่เกี่ยวกับการตรวจหามัลเเวร์ (ดูส่วน รายการวัตถุ สำหรับรายการวัตถุที่เลือกโดยละเอียด)

ทั้งหมด - เลือกวัตถุที่ใช้ได้ทั้งหมด

ไม่มี - ยกเลิกการเลือกวัตถุทั้งหมด และช่วยให้คุณเลือกกล่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสมสำหรับบันทึกที่คุณต้องการเก็บรวบรวม

กำหนดเอง - ระบบจะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์การเก็บรวบรวมนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ที่เลือกก่อนหน้า และวัตถุต่างๆ ที่เลือกรวมกันของคุณในปัจจุบันไม่ตรงกับโปรไฟล์ใดๆ ที่กล่าวไว้ด้านบน


note

รายการของวัตถุที่แสดงที่สามารถเก็บรวบรวมได้จะเปลี่ยนตามประเภทของผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของ ESET ที่ตรวจพบซึ่งติดตั้งบนระบบของคุณ การกำหนดค่าของระบบของคุณ รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น แอพพลิเคชัน Microsoft Server วัตถุที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ใช้งานได้

เลือก ขีดจำกัดอายุบันทึก [วัน] และโหมดตัวเก็บรวบรวมบันทึก ESET (ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ไบนารีที่กรองแล้ว)

โหมดตัวเก็บรวบรวมบันทึก ESET:

ไบนารีที่กรองแล้ว - บันทึกถูกกรองตามจำนวนวันที่ระบุโดย ขีดจำกัดอายุบันทึก [วัน] ซึ่งหมายความว่าบันทึกของจำนวนวันล่าสุดเท่านั้นจะถูกเก็บรวบรวม

ไบนารีเดิมจากดิสก์ - สำเนาไฟล์บันทึกไบนารี ESET กำลังละเว้นค่า ขีดจำกัดอายุบันทึก [วัน] สำหรับบันทึก ESET เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกทั้งหมดโดยไม่คำนึงอายุบันทึก อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดอายุยังคงใช้กับบันทึกที่ไม่ใช่ของ ESET อยู่ เช่น บันทึก Windows Event, บันทึก Microsoft SharePoint หรือบันทึก Domino

คุณสามารถระบุตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์อาร์ไคฟ์ จากนั้นคลิก บันทึก ชื่อไฟล์อาร์ไคฟ์จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกที่ เก็บรวบรวม การทำงานของแอพพลิเคชันอาจถูกรบกวนได้ตลอดเวลาระหว่างการประมวลผลโดยกดที่ปุ่มเดิม – คำอธิบายของปุ่มเปลี่ยนเป็น ยกเลิก ระหว่างการประมวลผล เสร็จสมบูรณ์หรือล้มเหลวจะแสดงในข้อความการแจ้งเตือน ในกรณีที่ล้มเหลว จะมีข้อมูลข้อผิดพลาดเพิ่มเติมในแผงบันทึก

ป้องกันอาร์ไคฟ์ด้วยรหัสผ่าน - ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านตัวอย่างเช่น เมื่อ Gmail บล็อกการส่งไฟล์อาร์ไคฟ์ที่มีบันทึกที่เก็บรวบรวม การส่งไฟล์ ZIP ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านจะป้องกันไม่ให้ Gmail รบกวน

ถ้าไม่มี ESET SysInspector อยู่ในเครื่องของคุณและคุณคลิก รวบรวม คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลด ESET SysInspector หรือไม่ ถ้าคุณไม่ต้องการรวบรวมบันทึก ESET SysInspector ให้ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อยกเลิกการเลือก

ระหว่างการรวบรวม คุณจะเห็นหน้าต่างบันทึกดำเนินการด้านล่างเพื่อให้เห็นว่ากำลังดำเนินการกระบวนการ เมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวม ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บ หมายความว่าการเก็บรวบรวมนี้สำเร็จ และไฟล์อาร์ไคฟ์ (เช่น emsx_logs.zip, ees_logs.zip หรือ eea_logs.zip) ได้รับการบันทึกในตำแหน่งที่ระบุแล้ว (โปรดดูส่วน รายการวัตถุ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด)