ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Příkazový řádek ESET Log Collector

Prostřednictvím příkazového řádku můžete ESET Log Collector používat bez grafického rozhraní. To můžete využít například na Server Core nebo Nano Server instalacích, nebo v případě, kdy nechcete pro sesbírání dat ze systému využít uživatelské rozhraní. V příkazovém řádku navíc můžete převést sesbíraná data v originální binární podobě do čitelné podoby, například do XML formátu nebo textového souboru.

Nápověda k příkazovému řádku – Spusťte start /wait ESETLogCollector.exe /? pro zobrazení nápovědy k syntaxi. Po provedení tohoto příkazu se zároveň zobrazí seznam dostupných cílů (objektů), které můžete z daného systému sesbírat. Seznam dostupných cílů závisí na nainstalovaném produktu ESET v systému, na kterém ESET Log Collector spouštíte, a jeho konfiguraci. Vždy se zobrazí pouze relevantní dostupné možnosti.


note

ESET Log Collector doporučujeme spouštět z příkazového řádku vždy s prefixem start/wait. Je to z důvodu, že ESET Log Collector je určen primárně pro použití z grafického rozhraní a interpret příkazového řádku Windows nečeká na dokončení provedení příkazu, ovšem automaticky proces ukončí a zobrazí výzvu k zadání nového příkazu. Pokud použijete prefix start /wait, Windows shell vyčká na dokončení operace nástroje ESET Log Collector.

Při prvním spuštění ESET Log Collector je vyžadováno odsouhlasení Licenčního ujednání s koncovým uživatelem (EULA). Pro přijetí licenčního ujednání spusťte první příkaz s parametrem /accepteula. Při dalším spuštění již parametr /accepteula není potřeba zadávat. Pokud souhlas s Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem neprovedete a nepoužijete parametr /accepteula, příkaz se neprovede.

Parametr /accepteula musí být zadán jako první. Příklad:

start /wait ESETLogCollector.exe /accepteula /age:90 /otype:fbin /targets:prodcnf,qinfo,warn,threat,ondem collected_eset_logs.zip

 

Použití:

[start /wait] ESETLogCollector.exe [options] <out_zip_file> – sesbírá protokoly podle definovaných parametrů a výstup zabalí do ZIP archivu.

[start /wait] ESETLogCollector.exe /Bin2XML [/All] [/UTC] <eset_binary_log> <output_xml_file> – převede sesbírané protokoly v binární podobě (.dat) do XML souboru.

[start /wait] ESETLogCollector.exe /Bin2Txt [/All] [/UTC] <eset_binary_log> <output_txt_file> – převede sesbírané protokoly v binární podobě (.dat) do textového souboru.

Možnosti:

/Age:<days> – maximální stáří shromažďovaných záznamů protokolu ve dnech. Hodnotu zadávejte v rozsahu 0-999, kdy 0 znamená neomezeno. Výchozí hodnota je 30.


note

Pokud zvolíte Filtrované XML nebo Filtrovaná binární data, budou se při filtrování sbírat pouze záznamy za určitý počet dní (zadaný pomocí parametru/Age:<days>). Pokud zvolíte možnost Originální binární data z disku, bude parametr /Age:<days> ignorován pro všechny ESET protokoly. Pro ostatní protokoly, jako jsou protokoly událostí systému Windows a protokoly Microsoft SharePoint nebo IBM Domino, se parametr /Age:<days> také použije, takže můžete omezit záznamy protokolů, které se netýkají ESET, na určitý počet dní a zároveň shromažďovat (kopírovat) originální binární soubory ESET bez ohledu na jejich stáří.

/OType:<xml|fbin|obin> – formát, ve kterém se ESET protokoly sbírají:

xml – filtrované XML

fbin – filtrovaná binární data (výchozí)

obin – originální binární data z disku

/All – sesbírat také protokoly, které jsou označené k odstranění. Tento parametr se uplatní pouze při převodu binárních dat do XML nebo TXT.


note

Parametr /All umožňuje převést všechny záznamy protokolu, včetně těch, které byly smazány v hlavním okně programu. V originálním binárním souboru budou označené jako smazané. Takové záznamy se v hlavním okně programu nezobrazí.

/UTC – převede formát času záznamů protokolu z místního času do formátu UTC.

/Targets:<id1>[,<id2>...] – seznam objektů/cílů, které chcete sesbírat. Pokud nic nedefinujete, sesbírá se výchozí sada dat. Použitím argumentu "all" sesbíráte všechny dostupné cíle.

/NoTargets:<id1>[,<id2>...] – seznam objektů/cílů, které nechcete sesbírat. Tento parametr uveďte až za seznamem cílů.

/Profile:<default|threat|all> - profil definující cíle:

Default – profil používaný pro řešení nejčastějších problémů.

Threat – profil zaměřený na případy související s detekcí hrozeb.

All – profil, ve kterém se sesbírají data ze všech dostupných cílů.

/ProtectArch – chránit archiv heslem.

elc_cli_help


example

Tímto příkazem přepnete jazyk na italštinu. K dispozici máte následující jazyky:

ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR

/lang: ITA


example

Pro sesbírání informací o nastavení produktu ESET, souborech v karanténě, protokolu událostí programu ESET, detekovaných hrozbách a provedených volitelných kontrolách ve formátu filtrovaných binárních dat za posledních 90 dní použijte příkaz:

start /wait ESETLogCollector.exe /age:90 /otype:fbin /targets:prodcnf,qinfo,warn,threat,ondem collected_eset_logs.zip


example

Pro sesbírání informací o běžících procesech, protokolu systémových událostí, ESET SysInspector protokolu, informací o nastavení produktu ESET, protokolu událostí programu ESET a obecných diagnostických protokolů produktu v originální binárně podobě z disku použijte příkaz:

start /wait ESETLogCollector.exe /otype:obin /targets:proc,evlogsys,sysin,prodcnf,warn,diag collected_diag_logs.zip


example

Pro sesbírání protokolů ESET Management Agenta, ESMC Serveru, konfiguraci ESMC komponent, protokolů ESET Rogue Detection Sensor ve formátu filtrovaného XML za posledních 10 dní použijte příkaz:

start /wait ESETLogCollector.exe /age:10 /otype:xml /targets:eraag,erasrv,eraconf,erard collected_era_logs.zip


example

Pro převod sesbíraných binárních dat (protokolu výsledků kontroly) do XML souboru, při zachování všech záznamů (včetně těch označených ke smazání), použijte příkaz:

start /wait ESETLogCollector.exe /bin2xml /all C:\collected_eset_logs\ESET\Logs\Common\eScan\ndl27629.dat scan_log.xml

 

Pro převod sesbíraných binárních dat (protokolu výsledků kontroly) do textového souboru, s vynecháním záznamů označených k odstranění, použijte příkaz:

start /wait ESETLogCollector.exe /bin2txt C:\collected_eset_logs\ESET\Logs\Common\eScan\ndl27629.dat scan_log.txt