Úvod

Nástroj ESET Log Collector je určený na zozbieravanie špecifických údajov, ako sú konfigurácia a protokoly, z konkrétneho zariadenia, pričom hlavným cieľom je uľahčiť zozbieranie potrebných informácií z počítača zákazníka počas riešenia určitého problému technickou podporou spoločnosti ESET. Môžete určiť, ktoré informácie sa majú zozbieravať z vopred definovaného zoznamu objektov, maximálny vek zozbieravaných záznamov protokolov, formát zozbieravaných protokolov ESET a názov výstupného súboru ZIP, ktorý bude obsahovať všetky zozbierané súbory a informácie. Ak spustíte nástroj ESET Log Collector na zariadení, ktoré nemá nainštalovaný bezpečnostný produkt spoločnosti ESET, budú sa môcť zozbieravať iba protokoly udalostí systému Windows a výpisy spustených procesov.


note

ESET Log Collector má rovnaké systémové požiadavky ako váš bezpečnostný produkt ESET. ESET Log Collector funguje na každej verzii operačného systému Microsoft Windows.

Nástroj ESET Log Collector automaticky zozbierava vybrané informácie z vášho systému s cieľom rýchlejšie riešiť problémy. Ak riešite problém prostredníctvom technickej podpory spoločnosti ESET, pracovníci technickej podpory vás môžu požiadať o poskytnutie protokolov z vášho počítača. Nástroj ESET Log Collector vám v takomto prípade uľahčí zozbieranie potrebných informácií.

download_button

ESET Log Collector obsahuje všetky jazyky v jednom spustiteľnom súbore. Vďaka tomu môžete prepínať jazyky kedykoľvek po spustení aplikácie bez nutnosti stiahnuť si lokalizovanú verziu. Jazyk sa vyberie buď automaticky, alebo manuálne. Manuálny výber jazyka je možný dvoma spôsobmi:

1.prostredníctvom prepínača príkazového riadka /lang:<language_code>

2.premenovaním súboru na ESETLogCollector_<language_code>.exe

Dostupné hodnoty jazykových kódov: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR.


note

Nástroj ESET Log Collector je distribuovaný ako 32-bitová aplikácia. Pre zabezpečenie plnej funkčnosti nástroja ESET Log Collector na 64-bitovom systéme je jeho súčasťou aj 64-bitový spustiteľný súbor vložený ako zdroj, ktorý sa extrahuje do dočasného adresára (Temp) a spustí sa pri rozpoznaní 64-bitového systému.

Nástroj ESET Log Collector môžete používať v dvoch režimoch:

Grafické používateľské rozhranie (GUI),

Používateľské rozhranie príkazového riadka (CLI) (od verzie 1.8) – ak nie sú špecifikované žiadne parametre príkazového riadka, nástroj ESET Log Collector sa spustí v režime GUI.

Ak je nástroj ESET Log Collector používaný v režime GUI, protokoly produktov spoločnosti ESET sú zozbieravané buď ako pôvodné binárne súbory, alebo ako filtrované binárne súbory (prednastavená možnosť je filtrované binárne súbory). V prípade filtrovaného binárneho exportu môžete určiť maximálny vek exportovaných záznamov. Maximálny počet exportovaných záznamov je 1 milión na jeden súbor protokolu.


note

Ďalšou funkciou nástroja ESET Log Collector je konverzia zozbieraných binárnych protokolov ESET (.dat) do formátu XML alebo formátu textového súboru. Zozbieraný binárny protokol ESET však môžete konvertovať len v prípade, že ESET Log Collector používate v rozhraní príkazového riadka.