Představení

ESET Log Collector je nástroj, který slouží ke sběru dat z počítače, jako je konfigurace produktu nebo protokoly, které specialistům technické podpory ESET pomáhají řešit problémy s vaším produktem ESET. Před zahájením sběru dat můžete vybrat objekty, které chcete ze systému sesbírat, nastavit jejich maximální stáří, formát exportovaných protokolů z produktu ESET a název výsledného ZIP archivu. Pokud spustíte ESET Log Collector v systému, ve kterém není instalován bezpečnostní produkt ESET, sesbírány budou pouze protokoly událostí Windows a informace o běžících procesech.


note

ESET Log Collector má stejné systémové požadavky jako vámi používaný bezpečnostní produkt ESET. ESET Log Collector spustíte na libovolné verzi operačního systému Microsoft Windows.

ESET Log Collector je nástroj, který automaticky sesbírá vybrané informace z vašeho systému. Tyto informace slouží technické podpoře ESET k rychlejšímu vyřešení vašeho problému. Při kontaktování technické podpory vás mohou její specialisté požádat o dodání protokolů z vašeho počítače. Nejsnadněji je získáte právě prostřednictvím nástroje ESET Log Collector.

download_button

Ve spustitelném souboru nástroje ESET Log Collector jsou k dispozici všechny jazyky. Díky tomu můžete v průběhu spuštění nástroje jazyk kdykoli měnit bez nutnosti stažení konkrétní jazykové verze. Výchozí jazyk je vybrán automaticky na základě nastavení systému, ovšem můžete jej zvolit i ručně. Pro ruční volbu jazyka využijte jeden z následujících postupů:

1.V příkazovém řádku použijte přepínač /lang:<language_code>

2.Přejmenujte soubor na ESETLogCollector_<language_code>.exe

Dostupné jazykové kódy: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

ESET Log Collector je distribuován jako 32-bitová aplikace. Pro plnohodnotný běh na 64-bitových systémech obsahuje ESET Log Collector vestavěný 64-bitový binární soubor, který se na 64-bitových systémech automaticky rozbalí a spustí z dočasné složky (Temp).

ESET Log Collector můžete používat ve dvou režimech:

Uživatelské grafické rozhraní (GUI)

Příkazový řádek (CLI) (od verze 1.8). Pokud nezadáte žádný parametr, spustíte grafické rozhraní nástroje ESET Log Collector.

Při použití grafického rozhraní ESET Log Collector můžete protokoly sesbírat pouze v originální binární podobě a jako filtrovaná binární data (tato možnost je výchozí). Při vybrání filtrovaných binárních dat můžete definovat dobu, za kterou se mají sesbírat. Maximální počet exportovaných záznamů na jeden protokol je jeden milion.


note

ESET Log Collector umožňuje také převod sesbíraných ESET binárních protokolů (.dat) do čitelné podoby (XML nebo textového souboru). Mějte však na paměti, že tato možnost je dostupná pouze v příkazovém řádku.