ESET-online-ohje

Hae Suomi
Valitse aihe

Johdanto

ESET Log Collector auttaa ratkaisemaan tukitapauksen keräämällä asiakkaan koneelta tiettyjä tietoja, kuten määrityksiä ja lokeja. Voit määrittää kerättävät tiedot ennalta määritetystä artifaktien luettelosta (tai valitsemalla keräysprofiilin), kerättyjen lokitietueiden enimmäisiän, kerättyjen ESET-lokien muodon ja sen ZIP-tulostiedoston nimen, joka sisältää kaikki kerätyt tiedostot ja tiedot. Jos ESET Log Collector suoritetaan koneessa, johon ei ole asennettu ESET-tietoturvatuotetta, vain Windows-tapahtumalokeja ja käynnissä olevien prosessien vedoksia voi kerätä.


note

ESET Log Collector:llä on samat järjestelmävaatimukset kuin ESET-tietoturvatuotteella. ESET Log Collector toimii kaikissa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän versioissa.

ESET Log Collector kerää valitut tiedot automaattisesti järjestelmästä, jotta ongelmien selvittäminen nopeutuu. Kun olet avannut tapauksen ESETin teknisessä tuessa, sinua saatetaan pyytää toimittamaan tietokoneessasi olevia lokeja. ESET Log Collector helpottaa tarvittavien tietojen keräämistä.

ESET Log Collector sisältää kaikki kielet yhdessä ohjelmatiedostossa. Voit vaihtaa kieltä käynnistyksen aikana lataamatta oikeaa lokalisoitua versiota. Käytettävä kieli tunnistetaan joko automaattisesti tai sen voi valita erikseen. Kielen voi määrittää erikseen kahdella tavalla:

1.Käytä komentorivivalitsinta  /lang:<language_code>

2.Nimeä tiedosto uudelleen nimellä ESETLogCollector_<language_code>.exe

Käytettävissä olevat kielikoodiarvot: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

ESET Log Collector Jaetaan 32-bittisenä sovelluksena. Sen toiminta 64-bittisessä järjestelmässä on varmistettu 64-bittisellä ESET Log Collector-ohjelmatiedostolla, joka on upotettu resurssiksi. Se puretaan Temp-hakemistoon ja suoritetaan, kun 64-bittinen järjestelmä tunnistetaan.

ESET Log Collector on käytettävissä kahdella tavalla:

Graafinen käyttöliittymä

Komentoriviliittymä (CLI) (alkaen versiosta 1.8) – kun komentoriviparametreja ei ole määritetty, ESET Log Collector käynnistetään graafisessa käyttöliittymässä

ESET-tuotelokit kerätään alkuperäisinä tai suodatettuina binaaritiedostoina (oletus on suodatetut binaaritiedostot), kun ESET Log Collector on käytössä graafisessa käyttöliittymässä. Jos viety binaaritiedosto on suodatettu, voit valita vietyjen tietueiden enimmäisiän. Tietueita voi viedä yhteen lokitiedostoon kerrallaan enintään 1 miljoonan.


note

ESET Log Collector muuntaa myös kerätyt ESET-binaarilokitiedostot (.dat) XML- tai tekstitiedostoiksi. Voit kuitenkin muuntaa kerätyt ESET-binaarilokit vain ESET Log Collector-komentoriviliittymällä.