ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Introduktion

Programmet ESET Log Collector indsamler specifikke data, såsom konfiguration og logfiler, fra kundens maskine for at hjælpe med en løsning af supportsager. Du kan angive, hvilke oplysninger der skal indsamles vha. den foruddefinerede liste over artefakter (eller vælge indsamlingsprofilen), maksimumalderen for logge, der indsamles, formatet for de indsamlede ESET-logge og navnet på den ZIP-outputfil, der indeholder alle indsamlede filer og oplysninger. Hvis du kører ESET Log Collector på en computer, hvor der ikke er installeret et ESET-sikkerhedsprodukt, kan der kun indsamles Windows-hændelseslogge og kørende procesdumps.


note

ESET Log Collector Har de samme systemkrav som dit ESET-sikkerhedsprodukt. ESET Log Collector kører på en hvilken som helst version af Microsoft Windows-operativsystemet.

ESET Log Collector indsamler automatisk valgte oplysninger fra dit system for at hjælpe med at løse problemer hurtigere. Når du har åbnet en sag hos ESETs tekniske support, bliver du måske bedt om at angive logge fra din computer. ESET Log Collector gør det nemt for dig at indsamle de nødvendige oplysninger.

ESET Log Collector indeholder alle sprog i en enkelt eksekverbar fil. Du kan skifte sprog under opstart uden at downloade den korrekte lokaliserede version. Det sprog, der skal bruges, registreres enten automatisk, eller du kan vælge det eksplicit. Du kan angive et sprog eksplicit på to måder:

1.Brug kommandolinjeparameteren  /lang:<language_code>

2.Omdøb filen til ESETLogCollector_<language_code>.exe

Tilgængelige værdier for sprogkoder: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

ESET Log Collector Distribueres som et 32-bit program. For at sikre, at det fungerer korrekt på et 64-bit system, indeholder det en 64-bit ESET Log Collector eksekverbar fil, der er integreret som en ressource, som pakkes ud i en Temp-mappe og køres, når der registreres et 64-bit system.

Du kan bruge ESET Log Collector i to tilstande:

Grafisk brugerflade (GUI)

Kommandolinjegrænseflade (CLI) (starter i version 1.8) – Når der ikke er angivet nogen kommandolinjeparametre, starter ESET Log Collector i GUI-tilstand

Der indsamles logfiler for ESET-produkter enten som oprindelige binære filer eller som filtrerede binære filer (standard er filtrerede binære filer), når ESET Log Collector betjenes via GUI. I forbindelse med eksport af en filtreret binær fil kan du vælge maksimumalderen for eksporterede poster. Maksimumantallet af eksporterede poster er 1 million pr. logfil.


note

En anden funktion i ESET Log Collector er konvertering af indsamlede binære ESET-logfiler (.dat) til XML- eller tekstfilformat. Men du kan kun konvertere indsamlede binære ESET-logfiler ved hjælp af ESET Log Collector kommandolinjebrugerfladen.