ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Představení

Aplikace ESET Log Collector shromažďuje ze zákazníkova zařízení údaje o konfiguraci, protokoly a další data, aby pomohla podpoře vyřešit případ. Můžete určit, jaké informace se mají sbírat pomocí předdefinovaného seznamu objektů (nebo výběrem profilu), maximální stáří sbíraných záznamů, formát protokolů z aplikace ESET a název výslednéhoZIP souboru obsahujícího všechny sesbírané soubory a informace. Pokud spustíte ESET Log Collector v systému, ve kterém není instalován bezpečnostní produkt ESET, sesbírány budou pouze protokoly událostí Windows a informace o běžících procesech.


note

ESET Log Collector má stejné systémové požadavky jako vámi používaný bezpečnostní produkt ESET. ESET Log Collector spustíte na libovolné verzi operačního systému Microsoft Windows.

ESET Log Collector automaticky shromažďuje vybrané informace z vašeho systému a pomáhá tak rychleji řešit problémy. Při kontaktování technické podpory vás mohou její specialisté požádat o dodání protokolů z vašeho počítače. Nejsnadněji je získáte pomocí ESET Log Collector.

ESET Log Collector obsahuje všechny jazyky v jediném spustitelném souboru. Jazyk můžete přepnout během spuštění, aniž byste museli stahovat požadovanou lokalizovanou verzi. Výchozí jazyk je vybrán automaticky na základě nastavení systému, ovšem můžete jej zvolit i ručně. Pro ruční volbu jazyka využijte jeden z následujících postupů:

1.V příkazovém řádku použijte přepínač  /lang:<language_code>

2.Přejmenujte soubor na ESETLogCollector_<language_code>.exe

Dostupné jazykové kódy: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

ESET Log Collector Je distribuován jako 32bitová aplikace. Aby byla zajištěna jeho plná funkčnost v 64bitovém systému, obsahuje 64bitový spustitelný soubor ESET Log Collector, který se automaticky rozbalí do adresáře Temp a spustí při detekci 64bitového systému.

ESET Log Collector můžete používat ve dvou režimech:

Uživatelské grafické rozhraní (GUI)

Příkazový řádek (CLI) (od verze 1.8) - pokud nejsou zadány žádné parametry příkazového řádku, spustí se ESET Log Collector v režimu grafického uživatelského rozhraní

Při použití grafického rozhraní ESET Log Collector můžete protokoly sesbírat v originální binární podobě nebo jako filtrovaná binární data (tato možnost je výchozí). Při vybrání filtrovaných binárních dat můžete definovat dobu, za kterou se mají sesbírat. Maximální počet exportovaných záznamů na jeden protokol je jeden milion.


note

ESET Log Collector umožňuje také převod sesbíraných ESET binárních protokolů (.dat) do formátu XML nebo textového souboru. Shromážděný binární protokol ESET však můžete převést pouze pomocí příkazového řádku (CLI) ESET Log Collector.