ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidat/Upravit záznam

Toto okno umožňuje přidat nebo upravit adresu ve Správě seznamů adres a definovat akci, která se má provést:

E-mailová adresa – adresa, na kterou se bude pravidlo vztahovat.

Název pravidla – název vámi definovaného pravidla.

Akce – Akce, která se má provést, pokud se e-mailová adresa kontaktu shoduje s adresou zadanou v poli E-mailová adresa:

Povolit – Adresy, které považujete za důvěryhodné a chcete z nich vždy dostávat e-maily.

Blokovat – Adresy, které považujete za nedůvěryhodné/spam a ze kterých nechcete dostávat e-maily.

Výjimka – Adresy, které jsou vždy kontrolovány pro možný výskyt spamové pošty a které mohou být zfalšovány a použity pro jeho odesílání.

Celá doména – vybráním této možnosti se do seznamu zařadí celá doména daného kontaktu (ne jen konkrétní e-mailová adresa, ale všechny e-mailové adresy z domény například z adresa.cz).

Domény nižších řádů – vybráním této možnosti se do seznamu zařadí doména nižších řádů daného kontaktu (adresa.cz reprezentuje doménu, zatímco moje.adresa.cz subdoménu).