ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa seznamů adres

Antispamová ochrana poštovních klientů v ESET Internet Security umožňuje nastavit různé parametry pro práci se seznamem adres. Chcete-li nakonfigurovat seznamy adres, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana poštovních klientů > Správa seznamů adres.

Povolit uživatelský seznam adres – pomocí této možnosti povolíte na tomto zařízení používání uživatelského seznamu adres.

Uživatelský seznam adres – po kliknutí na Změnit se zobrazí editor pravidel antispamové ochrany. Pravidla definovaná v tomto seznamu jsou platná pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Povolit globální seznam adres – pomocí této možnosti povolíte používání globálního seznamu adres, který bude sdílený se všemi uživateli na tomto zařízení.

Globální seznam adres – po kliknutí na Změnit se zobrazí editor pravidel antispamové ochrany. Pravidla definovaná v tomto seznamu se aplikují na všechny uživatele.

Automatické povolení a přidávání do uživatelského seznamu adres

Považovat adresy ze seznamu kontaktů za důvěryhodné – pokud je tato možnost aktivní, adresy z vašeho seznamu kontaktů budou považovány za důvěryhodné, aniž by se nacházely na uživatelském seznamu adres.

Přidávat adresy příjemců z odesílaných zpráv – po aktivování této možnosti se na seznam povolených adres přidají všechny adresy příjemců, kterým jste zaslali e-mail.

Přidávat adresy odesílatelů ze zpráv klasifikovaných jako NENÍ SPAM – po aktivování této možnosti se na seznam povolených adres přidají adresy odesílatelů zpráv, které byly přehodnocené jako NENÍ SPAM.

Automatické přidávání do uživatelského seznamu adres jako výjimky

Přidávat adresy z vlastních účtů – umožní přidání e-mailových adres z poštovního klienta do uživatelského seznamu adres jako výjimky.