ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Reakce

Na základě výsledků kontroly zpráv může ESET Internet Security zkontrolované zprávy přesunout nebo přidat vlastní text do předmětu. Tato nastavení můžete provádět v Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana poštovních klientů > Ochrana poštovní schránky > Reakce.

Antispamová ochrana poštovních klientů v ESET Internet Security umožňuje konfigurovat následující parametry zpráv:

Přidávat text do předmětu zprávy – umožňuje přidávat vlastní text do předmětu e-mailové zprávy klasifikované jako spam. Výchozí text je "[SPAM]".

Přesunout do spamové složky – po zapnutí této možnosti budou nevyžádané zprávy přesouvány do výchozí složky s nevyžádanou poštou a naopak, zprávy nevyhodnocené jako spam budou přesouvány do složky s doručenou poštou. Klikem pravým tlačítkem myši na e-mail a výběrem ESET Internet Security z kontextového menu můžete rovněž vybrat, jaké povahy pošta je.

Přesunout do vlastní složky – pokud je tato možnost povolena, budou nevyžádané zprávy přesunuty do níže uvedené složky.

Složka – definujte vlastní složku, do které přesouvat infikované zprávy.

Pokud zpráva obsahuje detekci, ve výchozím nastavení se ji ESET Internet Security pokusí vyléčit. Pokud zprávu nelze vyléčit, můžete zvolit Akce, pokud není možné objekt vyléčit:

Žádná akce – program upozorní na zprávy s infikovanými přílohami, avšak neprovede žádnou akci.

Odstranit zprávu – program upozorní na infikované přílohy a odstraní celou zprávu.

Přesunout zprávu do složky s odstraněnými zprávami – program bude přesouvat infikované zprávy do složky s vymazanými zprávami.

Přesunout zprávu do složky (výchozí akce) – program bude přesouvat infikované zprávy do vybrané složky.

Složka – vlastní složka, do které se mají přesouvat infikované e-maily.

Označit SPAM zprávy jako přečtené – po aktivování této možnosti se nevyžádaná zpráva označí jako přečtená. To vám pomůže koncentrovat pozornost na legitimní "čisté" doručené zprávy.

Přehodnocené zprávy označit jako nepřečtené – zprávy, které byly dříve označeny jako spam, budou po novém vyhodnocení jako legitimní označeny jako nepřečtené.

Do kontrolovaných zpráv je možné přidávat podpis s informacemi o výsledku kontroly. Textové upozornění můžete Přidávat do příchozích a čtených zpráv nebo Přidávat do odchozích zpráv. Samozřejmě, na tyto podpisy se nelze zcela spoléhat, protože nemusí být doplněny do problematických HTML zpráv a také mohou být zfalšovány malwarem. Přidávání podpisu můžete nastavit zvlášť pro přijaté a čtené zprávy a zvlášť pro odesílané zprávy nebo pro oboje. K dispozici jsou následující možnosti:

Nikdy – program nebude přidávat podpisy,

Při výskytu detekce – pouze zprávy obsahující škodlivý software budou označeny jako zkontrolované (výchozí).

Přidávat do všech kontrolovaných zpráv – program bude přidávat zprávy do všech kontrolovaných e-mailů.

Modifikovat předmět příchozích a čtených zpráv / Modifikovat předmět odchozích zpráv – povolením této možnosti přidáte do zprávy vlastní text zadaný níže.

Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv – upravte tuto šablonu, pokud chcete změnit formát předpony předmětu infikovaného e-mailu. Tato funkce přidá k původnímu předmětu zprávy "Ahoj" předponu "[detekce %DETECTIONNAME%]". Proměnná %DETECTIONNAME% představuje detekovanou hrozbou.