ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vytvoření nového seznamu URL adres

V tomto dialogovém okně můžete vytvořit nový seznam adres/masek, které budou blokovány, povoleny, nebo vyloučeny z kontroly.

Při vytváření nového seznamu jsou dostupné následující možnosti:

Typ seznamu adres – k dispozici jsou tři typy předdefinovaných seznamů:

Vyloučené z kontroly obsahu – adresy uvedené v tomto seznamu nebudou kontrolovány na přítomnost škodlivého kódu.

Blokované – na adresy v tomto seznamu nebude povolen přístup.

Povolené – pokud do seznam blokovaných adres vložíte hvězdičku (*), bude uživateli povolen přístup pouze na adresy uvedené v tomto seznamu. Přístup na tyto adresy bude povolen i v případě, že se zároveň nachází na seznamu blokovaných adres.

Název seznamu – zadejte název nového seznamu. Pole bude šedivé, pokud upravujete některý z předdefinovaných seznamů.

Popis seznamu – zadejte krátký popis pro nově vytvářený seznam (nepovinné). Pole bude šedivé, pokud upravujete některý z předdefinovaných seznamů.

Pro aktivaci seznamu vyberte možnost Seznam je aktivní. Pokud chcete být upozorněni při přístupu k adrese uvedené na seznamu, aktivujte možnost Upozornit při přístupu na adresy ze seznamu. V takovém případě se zobrazí oznámení o tom, že přistupujete na webovou stránku zařazenou na seznamu například blokovaných nebo povolených stránek. V oznámení se zobrazí název seznamu obsahujícího zadanou webovou stránku.

Zaznamenávat od úrovně – informace o konkrétním seznamu používaném při přístupu na webové stránky lze zapisovat do souborů protokolu.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím přidáte na seznam novou URL adresu (pro hromadné přidání více hodnot použijte oddělovač).

Změnit – kliknutím upravíte existující záznam. Tato možnost je dostupná pouze nad hodnotami, které jste přidali ručně.

Odstranit – kliknutím odstraníte záznam ze seznamu. Tato možnost je dostupná pouze nad hodnotami, které jste přidali ručně.

Importovat – kliknutím můžete naimportovat adresy ze souboru (kdy je každá hodnota na novém řádku a jde například o *.txt v UTF-8 kódování).