ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Seznam adres

V této části můžete zadat seznamy HTTP(S) adres, které budou blokovány, povoleny nebo vyloučeny z kontroly.

Standardně jsou k dispozici tři seznamy:

Seznam adres vyloučených z kontroly obsahu – adresy uvedené v tomto seznamu nebudou kontrolovány na škodlivý kód.

Seznam povolených adres – pokud do seznam blokovaných adres vložíte hvězdičku (*), bude uživateli povolen přístup pouze na adresy uvedené v tomto seznamu. Přístup na tyto adresy bude povolen i v případě, že se zároveň nachází na seznamu blokovaných adres.

Seznam blokovaných adres – na adresy uvedené v tomto seznamu nebude povolen přístup, pokud se zároveň nenachází na seznamu povolených adres.

Pro vytvoření nového seznamu klikněte na tlačítko Přidat. Pro odebrání seznamu klikněte na tlačítko Odstranit.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST


note

Názorné ukázky

Následující články z Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Vytvoření výjimky na bezpečnou stránku tak, aby ji neblokovala ochrana přístupu na web

Blokovat webovou stránku za použití produktů ESET pro domácnosti

Další informace naleznete v části Správa seznamu URL adres.