ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Başlangıçta otomatik dosya denetimi

Sistem başlangıç dosyası denetimi zamanlanmış görevi oluştururken aşağıdaki parametreleri ayarlamak için birkaç seçeneğiniz vardır:

Tarama hedefi açılır menüsü, gizli karmaşık algoritma temelinde sistem başlatma esnasında çalıştırılan dosyalar için tarama derinliğini belirler. Dosyalar aşağıdaki ölçütlere göre azalan sırada düzenlenir:

Kayıtlı tüm dosyalar (birçok dosya taranır)

Az kullanılan dosyalar

Yaygın olarak kullanılan dosyalar

Sık kullanılan dosyalar

Yalnızca en sık kullanılan dosyalar (az sayıda dosya taranır)

İki belirli grup da eklenir:

Kullanıcı oturum açmadan önce çalışan dosyalar – Kullanıcı oturum açmadan erişilebilen konumlardaki dosyaları içerir (hizmetler, tarayıcı yardımcı nesneleri, winlogon bildirimi, Windows zamanlayıcı girdileri, bilinen dll'ler gibi neredeyse tüm başlangıç konumlarını içerir).

Kullanıcı oturum açtıktan sonra çalışan dosyalar - Yalnızca kullanıcı oturum açtıktan sonra erişilebilen konumlardaki dosyaları içerir (yalnızca belirli kullanıcı tarafından çalıştırılan dosyaları, özellikle HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run içindeki dosyaları içerir).

Yukarıda belirtilen her grup için taranacak dosya listeleri sabittir. Sistem başlatılırken çalıştırılan dosyalar için daha düşük bir tarama derinliği seçerseniz taranmayan dosyalar açma veya yürütme işlemi sırasında taranır.

Tarama önceliği – Bir taramanın ne zaman başlayacağını belirlemek için kullanılan öncelik düzeyi:

Boştayken – Görev yalnızca sistem boştayken gerçekleştirilir,

En düşük – sistem yüklemesi olası en düşük düzeyde olduğunda,

Düşük – düşük sistem yüklemesinde,

Normal – ortalama sistem yüklemesinde.