ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Tarama hedefleri

Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedefleri seçmenizi sağlar.

Profil ayarlarına göre – Seçili tarama profili tarafından belirtilen hedefleri seçer.

Çıkarılabilir sürücü – Disketi, USB depolama aygıtını, CD/DVD'yi seçer.

Yerel sürücüler – Sistem sabit sürücülerinin tümünü seçer.

Ağ sürücüleri – Tüm eşlenen sürücüleri seçer.

Özel seçim - Önceki tüm seçimleri iptal eder.

Klasör (ağaç) yapısı, belirli tarama hedefleri de içerir.

İşletim belleği - İşletim belleği tarafından halihazırda kullanılan tüm işlemleri ve verileri tarar.

Önyükleme kesimleri/UEFI - Önyükleme kesimlerini ve UEFI'yi zararlı yazılımlara karşı tarar. UEFI tarayıcı ile ilgili daha fazla bilgi için sözlükten yararlanın.

WMI veri tabanı - Tüm Windows Management Instrumentation (WMI) veri tabanını, tüm ad alanlarını, tüm sınıf örneklerini ve tüm özelliklerini tarar. Enfekte olan dosyalara veya veri olarak katıştırılmış zararlı yazılımlara referans arar.

Sistem kayıt defteri - Tüm sistem kayıt defterini, tüm anahtarları ve alt anahtarları tarar. Enfekte olan dosyalara veya veri olarak katıştırılmış zararlı yazılımlara referans arar. Tespitleri temizlerken önemli verilerin kaybolmadığından emin olmak için referans kayıt defterinde kalır.

Hızlı bir şekilde bir tarama hedefine (dosya veya klasöre) gitmek için yolu ağaç yapısının altındaki metin alanına yazın. Yol büyük/küçük harfe duyarlıdır. Hedefi taramaya dahil etmek için ağaç yapısındaki onay kutusunu işaretleyin.