ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Profiller

Profil yöneticisi ESET Internet Security ürününde iki yerde kullanılır: İsteğe bağlı tarama bölümünde ve Güncelleme bölümünde.

Bilgisayar taraması

ESET Internet Security ürününde önceden tanımlanmış 4 tarama profili bulunmaktadır:

Smart tarama – Bu varsayılan gelişmiş tarama profilidir. Smart tarama profili, önceki bir taramada temiz olduğu tespit edilen ve bu taramadan beri değiştirilmemiş dosyaları hariç tutan Smart Optimizasyon teknolojisini kullanır. Bu, sistem güvenliğine en az etkiyle daha kısa tarama süreleri sağlar.

İçerik menüsü taraması – İçerik menüsünden herhangi bir dosyanın isteğe bağlı taramasını başlatabilirsiniz. İçerik menüsü tarama profili, taramayı bu şekilde tetiklediğinizde kullanılacak bir tarama yapılandırması tanımlamanıza olanak tanır.

Kapsamlı tarama – Kapsamlı tarama profili varsayılan olarak Akıllı optimizasyonu kullanmadığından bu profil kullanıldığında hiçbir dosya taramadan hariç tutulmaz.

Bilgisayar taraması – Standart bilgisayar taramasında kullanılan varsayılan profildir.

Tercih edilen tarama parametreleriniz daha sonraki taramalar için kaydedilebilir. Düzenli olarak kullanılan her tarama için farklı bir profil (çeşitli tarama hedefleriyle, tarama yöntemleriyle ve diğer parametrelerle) oluşturmanızı öneririz.

Yeni bir profil oluşturmak için Gelişmiş ayarlar > Tespit altyapısı > Zararlı yazılım taramaları > İsteğe bağlı tarama > Profil listesi > Düzenle'yi açın. Profil yöneticisi penceresi, mevcut tarama profillerini listeleyen bir Seçilen profil açılır menüsü ve yeni bir profil oluşturma seçeneği içerir. İhtiyaçlarınıza uygun bir tarama profili oluşturmanıza yardımcı olması için, tarama ayarlarının her bir parametresine yönelik bir açıklama içeren ThreatSense bölümüne bakın.


note

Kendi tarama profilinizi oluşturmak istediğinizi ve Bilgisayarınızı tarayın yapılandırmasının kısmi olarak uygun olduğunu, ancak tarama çalışma zamanı paketleyicileri veya tehlikeli olabilecek uygulamaları istemezken, Algılamayı her zaman düzelt uygulamak istediğinizi varsayalım. Profil yöneticisi penceresinde yeni profilinizin adını girin ve Ekle seçeneğini tıklayın. Seçilen profil açılır menüsünden yeni profilinizi seçip kalan parametreleri gereksinimlerinize göre ayarladıktan sonra yeni profilinizi kaydetmek için Tamam'ı tıklayın.

Güncelleme

Güncelleme ayarları bölümündeki profil düzenleyicisi kullanıcıların yeni güncelleme profilleri oluşturmasına olanak verir. Yalnızca bilgisayarınızda güncelleme sunucularına bağlanmak için birden fazla yöntem kullanılıyorsa (varsayılan Profilim dışında) özel profiller oluşturun ve kullanın.

Örnek olarak, normalde yerel ağdaki yerel bir sunucuya (Yansı) bağlanan, ancak yerel ağ bağlantısı olmadığında (iş gezisi) güncellemeleri doğrudan ESET güncelleme sunucularından indiren bir dizüstü bilgisayar iki profil kullanabilir: İlki yerel sunucuya bağlanmak için diğeri de ESET sunucularından birine bağlanmak için. Bu profiller yapılandırıldıktan sonra Araçlar > Zamanlayıcı seçeneğine gidin ve güncelleme görevi parametrelerini düzenleyin. Profillerden birini birincil, diğerini de ikincil olarak belirleyin.

Güncelleme profili – Kullanılmakta olan güncelleme profili. Bunu değiştirmek için açılır menüden bir profil seçin.

Profil listesi - Yeni güncelleme profilleri oluşturun veya mevcut güncelleme profillerini kaldırın.