ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Yeni adresleri listesi oluşturma

Bu iletişim penceresi engel olacak, kontrol kapsamında engellenecek, izin verilecek veya hariç bırakılacak yeni bir URL adresi/maske listesi yapılandırmanıza olanak sağlar.

Aşağıdaki seçenekleri yapılandırabilirsiniz:

Adres listesi türü – Üç liste türü mevcuttur:

Bulunan kötü amaçlı yazılım yoksayıldı – Bu listeye eklenen adresler için kötü amaçlı kod denetlemesi gerçekleştirilmez.

Engellendi - Bu listede belirtilen adreslere erişim engellenir.

İzin verildi - Bu listede belirtilen adreslere erişime izin verilir. Engellenmiş adresler listesinde yer alsalar bile bu listedeki adreslere izin verilir.

Liste adı – Listenin adını belirtin. Bu alan, önceden tanımlı listelerden biri düzenlenirken kullanılamaz.

Liste açıklaması – Liste için kısa bir açıklama yazın (isteğe bağlı). Önceden tanımlı listelerden biri düzenlerken kullanılamaz.

Bir listeyi etkinleştirmek için bu listenin yanındaki Liste etkin öğesini seçin. Web sitelerine erişim esnasında belirli bir liste kullanılırken bildirim almak istiyorsanız Uygularken bildir'i seçin. Örneğin, bir web sitesi engellenen veya izin verilen adresler listesine dahil edildiği için engellenir ya da izin verilirse bildirim alırsınız. Bildirim, listenin adını içerir.

Günlüğe kaydetme düzeyi - Web sitelerine erişilirken kullanılan belirli listeyle ilgili bilgiler Günlük dosyalarına yazılabilir.

Denetim öğeleri

Ekle – Listeye yeni bir URL adresi ekleyin (ayırıcı ile birden fazla değer girin).

Düzenle – Listede mevcut adresi değiştirir. Yalnızca Ekle ile oluşturulan adresler için kullanılabilir.

Kaldır – Listedeki mevcut adresleri siler. Yalnızca Ekle ile oluşturulan adresler için kullanılabilir.

Aktar - URL adresleri içeren bir dosyayı aktarın (değerleri satır sonuyla ayırın, örneğin UTF-8 kodlamasını kullanan *.txt).