ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Yeni URL maskesi nasıl eklenir?

İstenen adres/etki alanı maskesini girmeden önce lütfen bu iletişim kutusundaki talimatlara başvurun.

ESET Internet Security, kullanıcıların belirtilen web sitelerine erişimi engellemesini ve Internet tarayıcısının bu sitelerin içeriğini görüntülemesini önlemesini sağlar. Ek olarak, kullanıcının denetim dışında bırakılması gereken adresleri belirtmesine de olanak verir. Uzak sunucunun tam adı bilinmiyorsa veya kullanıcı tam bir uzak sunucular grubu belirtmek istiyorsa, böyle bir grubu tanımlamak için maskeler kullanılabilir. Maskelerde "?" ve "*" simgeleri bulunur:

simgenin yerine ? kullanın

metnin yerine * kullanın.

Örneğin, *.c?m son bölümü c harfi ile başlayan, sonu m harfi ile biten ve bunların arasında bilinmeyen bir simge bulunan bütün adreslere yöneliktir (.com, .cam ve bu gibi.)

Etki alanı adının başında kullanılırsa başa gelen "*." dizisi özel olarak ele alınır. Öncelikle, * joker karakteri bu durumda eğik çizgi karakteriyle ('/') eşleşmez. Bunun amacı maskeyi aşmaktan kaçınmaktır. Örneğin, *.domain.com maskesi http://anydomain.com/anypath#.domain.com ile eşleşmez (bu tür bir sonek, indirme işlemini etkilemeden herhangi bir URL'ye eklenebilir). İkinci olarak "*." aynı zamanda bu özel durumda boş bir dize ile eşleşir. Bunun amacı, tüm alt etki alanlarını içeren etki alanının tümünü tek bir maske kullanarak eşleştirmektir. Örneğin *.domain.com maskesi http://domain.com ile de eşleşir. Aynı zamanda http://anotherdomain.com ile de eşleşeceğinden, *domain.com'u kullanmak yanlış olur.