ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Kullanıcı hesabı ayarları

Pencerede üç sekme yer alır:

Genel

Aşağıda seçilen Windows hesabı için Ebeveyn Kontrolü'nü açmak üzere Etkin seçeneğinin yanındaki açma/kapama düğmesini etkinleştirin.

İlk olarak bilgisayarınızdan bir Windows hesabı seçin. Ebeveyn kontrolü içinde ayarlanan kısıtlamalar yalnızca standart Windows hesaplarını etkiler. Yönetici hesapları, kısıtlamaları geçersiz kılabilir.

Hesap ebeveyn tarafından kullanılıyorsa Ebeveyn hesabını seçin.

Hesap için Çocuğun doğum günü bilgisini girerek erişim düzeyini belirleyin ve yaşa uygun web sayfaları için erişim kuralları oluşturun.

Günlüğe kaydetme şiddeti

ESET Internet Security tüm önemli olayları ana menüden doğrudan görüntülenebilen bir günlük dosyasına kaydeder. Araçlar > Günlük dosyaları'nı tıklayıp Günlük açılır menüsünden Ebeveyn kontrolü'ni seçin.

Tanılama – Programda hassas ayarlama yapmak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgi – İzin verilen ve engellenen özel durumlar da dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarı – Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Yok – Günlüğe herhangi bir şey kaydedilmez.

Özel Durumlar

Özel durum oluşturularak bir kullanıcının özel durumlar listesinde yer almayan web sitelerine erişimine izin verilebilir veya erişimi engellenebilir. Kategorileri kullanmadan belirli web sitelerine erişimi denetlemek istediğinizde bu özellik kullanılabilir. Bir hesap için oluşturulan özel durumlar, başka hesap için kopyalanıp kullanılabilir. Birbirine yakın yaşlardaki çocuklar için aynı kuralları oluşturmak istediğinizde bu özellik kullanılabilir.

Yeni bir özel olay oluşturmak için Ekle'ye tıklatın. Eylem belirleyin (örneğin, Engelle); bunun için açılır menüyü kullanın, söz konusu özel durumun uygulanacağı Web sitesi URL'si'ni yazıp Tamam'a tıklatın. Özel durum gösterilen durumuyla birlikte, mevcut özel durumların yer aldığı listeye eklenir.

Ekle – Yeni bir özel durum oluşturur.

Düzenle – Seçilen özel durumun Web Sitesi URL'sini veya Eylemini düzenleyebilirsiniz.

Sil – Seçilen özel durumu kaldırır.

Kopyala - Oluşturulan özel durumu kopyalamak istediğiniz açılır menüden bir kullanıcı seçin.

PANEL_PARENTAL_WEB_EXCEPTIONS

Tanımlanan özel durumlar, seçilen hesap(lar) için tanımlanan kategorileri geçersiz kılar. Örneğin hesapta Haberler kategorisi engellenmişse, ancak özel durum olarak izin verilecek bir haber web sayfası tanımladıysanız hesap izin verilen web sayfasına erişebilir. Burada yapılan tüm değişiklikleri Özel durumlar bölümünde görebilirsiniz.

Kategoriler

Kategoriler sekmesinde, her hesap için engellemek veya izin vermek istediğiniz web sayfalarının genel kategorilerini tanımlayabilirsiniz. Bir kategorinin yanındaki onay kutusunu işaretleyerek izin verebilirsiniz. Onay kutusunu boş bırakırsanız söz konusu hesap için kategoriye izin verilmez.

Kopyala - Değiştirilen mevcut bir hesaptaki engellenen veya izin verilen kategorilerin listesini kopyalamanıza olanak tanır.

PANEL_PARENTAL_CATEGORIES