ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Yanıt

Mesaj tarama sonuçlarına dayanarak ESET Internet Security, taranan mesajları taşıyabilir veya konuya özel metin ekleyebilir. Bu ayarları Gelişmiş ayarlar > Korumalar > E-posta istemci koruması > Posta kutusu koruması > Yanıt bölümünde yapılandırabilirsiniz.

ESET Internet Security ürünündeki e-posta istemci antispam mesajlar için aşağıdaki parametreleri yapılandırmanıza olanak tanır:

E-posta konusuna metin ekle – İstenmeyen posta olarak sınıflandırılmış iletilerin konu satırına özel bir önek dizesi eklemenizi sağlar. Varsayılan Metin "[SPAM]" şeklindedir.

Spam klasörüne taşı - Etkinleştirildiğinde, spam mesajlar varsayılan önemsiz e-posta klasörüne taşınır; ayrıca spam değil olarak tekrar sınıflandırılan mesajlar da gelen kutusuna taşınır. Bir e-posta iletisini sağ tıklatıp bağlam menüsünden ESET Internet Security öğesini seçtiğinizde geçerli seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz.

Özel klasöre taşı - Etkinleştirildiğinde, spam mesajlar aşağıda belirtilen bir klasöre taşınır.

Klasör – Etkilenen e-postalar algılandığında bunları taşımak isteyeceğiniz özel bir klasör belirtin.

Tespit içeren bir mesaj varsa varsayılan olarak ESET Internet Security mesajı temizlemeye çalışır. Mesaj temizlenemiyorsa Temizleme mümkün değilse gerçekleştirilecek işlemi seçebilirsiniz:

Eylem yok – Etkinleştirilirse, program etkilenen ekleri belirler, ancak e-postaları hiçbir işlem yapmadan olduğu gibi bırakır.

E-postayı sil – Program kullanıcıyı sızıntıyla/sızıntılarla ilgili olarak uyarır ve iletiyi siler.

E-postayı Silinmiş öğeler klasörüne taşı – Etkilenen e-postalar Silinmiş öğeler klasörüne otomatik olarak taşınır.

E-postayı klasöre taşı (varsayılan eylem) – Etkilenen e-postalar belirtilen klasöre otomatik olarak taşınır.

Klasör – Etkilenen e-postalar algılandığında bunları taşımak isteyeceğiniz özel bir klasör belirtin.

İstenmeyen posta iletilerini okundu olarak işaretle – İstenmeyen postaları okundu olarak otomatik işaretlemek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu, dikkatinizi "temiz" iletilere vermenize yardımcı olur.

Yeniden sınıflandırılan iletiyi okunmadı olarak işaretle - Başlangıçta istenmeyen posta olarak sınıflandırılan, ancak daha sonra “temiz" olarak işaretlenen iletiler okunmadı olarak görüntülenir.

E-posta denetlendikten sonra, iletiye tarama sonucuyla birlikte bir bildirim eklenebilir. Alınan ve okunan e-postaya etiket mesajları ekle veya Gönderilen e-postaya etiket mesajları ekle seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Etiket mesajlarının nadir olarak, sorunlu HTML mesajlarında veya mesajların kötü amaçlı yazılımlar tarafından taklit edilebileceği hallerde atlanabileceğini unutmayın. Etiket mesajları alınan ve okunan e-postaya, giden e-postaya veya her ikisine eklenebilir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Hiçbir zaman – Hiçbir etiket iletisi eklenmez.

Algılama gerçekleştiğinde – Yalnızca kötü amaçlı yazılım içeren iletiler, "denetlendi" olarak işaretlenir (varsayılan).

Taranan tüm e-postalara – Program taranan tüm e-postalara ileti ekler.

Alınan ve okunan e-postanın konusunu güncelle/Gönderilen e-postanın konusunu güncelle - Mesaja aşağıda belirtilen özel metni eklemek için bu seçeneği etkinleştirin.

Algılanan e-postanın konusuna eklenecek metin – Etkilenen bir e-postanın konu ön eki biçimini değiştirmek isterseniz bu şablonu düzenleyin. Bu işlev, iletinin "Hello" şeklindeki konusunu şu biçimle değiştirir: "[tespit DETECTION NAME] Hello". %DETECTIONNAME% değişkeni algılamayı temsil eder.