ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

URL listesi yönetimi

Gelişmiş ayarlar > Korumalar > Web erişimi koruması'ndaki URL listesi yönetimi, engellenecek, izin verilecek veya içerik taraması dışında bırakılacak HTTP adreslerini belirtmenize olanak tanır.

HTTPS adreslerini filtrelemek istiyorsanız SSL/TLS'nin HTTP'ye ek olarak etkinleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde yalnızca ziyaret ettiğiniz HTTPS sitelerinin etki alanları eklenir, tam URL eklenmez.

Engellenen adresler listesindeki web siteleri İzin verilen adresler listesine dahil edilmedikçe bunlara erişilemez. İçerik taraması dışında bırakılan adresler listesindeki web sitelerine erişildiğinde bunlar üzerinde kötü amaçlı kod taraması yapılmaz.

Etkin İzin verilen adresler listesi içindeki adresler hariç tüm HTTP adreslerini engellemek isterseniz etkin Engellenen adresler listesi'ne * simgesini ekleyin.

* (yıldız işareti) ve ? (soru işareti) özel simgeleri listelerde kullanılabilir. Yıldız işareti herhangi bir karakter dizesinin, soru işaretiyse herhangi bir simgenin yerine geçer. Hariç bırakılan adresler listesinin yalnızca güvenilir ve güvenli adresleri içermesi gerektiğinden, hariç bırakılan adresleri belirlerken çok dikkatli olmak gerekir. Aynı şekilde * ve ? simgelerinin de bu listede doğru kullanıldığından emin olunmalıdır. Tüm alt etki alanlarını içeren bir etki alanının tamamının nasıl güvenli bir şekilde eşleştirilebileceğini öğrenmek için HTTP adresi / etki alanı maskesi ekle bölümüne bakın. Bir listeyi etkinleştirmek için Liste etkin öğesini seçin. Geçerli listedeki bir adrese girilirken bildirim almak istiyorsanız Uygulanırken bildir seçeneğini etkinleştirin.


note

ESET Tarafından Güvenilen Adresler

SSL/TLS bölümünde ESET tarafından güvenilen etki alanlarını içeren trafiği tarama seçeneği etkinse ESET tarafından yönetilen beyaz listedeki etki alanları URL listesi yönetimi yapılandırmasından etkilenmez.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Denetim öğeleri

Ekle – Önceden tanımlı olanlara ek olarak yeni bir liste oluşturur. Adresleri mantıksal olarak farklı gruplara ayırmak isterseniz bu yararlıdır. Örneğin, engellenen adresler listelerinden biri harici bir genel kara listeden adresler içerirken diğeri kendi kara listenizden adresler içerebilir; böylece kendi kara listenizi bozulmadan korurken harici listeyi kolayca güncelleyebilirsiniz.

Düzenle – Mevcut listeleri düzenler. Adresleri eklemek veya kaldırmak için bunu kullanın.

Sil – Mevcut listeleri siler. Yalnızca Ekle ile oluşturulan listeler için mümkündür, varsayılanlar listeler için geçerli değildir.