ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Dışarıda bırakılan uygulamalar

Belirli uygulamalar için iletişim taramasını hariç tutmak üzere bunları listeye ekleyin. Seçili uygulamaların HTTP(S)/POP3(S)/IMAP(S) iletişimi tehditlere karşı denetlenmeyecektir. Bu seçeneğin yalnızca, taranmakta olan iletişimleri düzgün şekilde çalışmayan uygulamalar için kullanılmasını öneririz.

Çalışan uygulama ve hizmetler Ekle seçeneğini tıkladığınızda otomatik olarak burada olacaktır. Tarama dışı öğeyi manuel olarak eklemek için ... seçeneğine tıklayın ve bir uygulamaya gidin.

Düzenle - Listeden seçilen girişleri düzenleyin.

Kaldır - Seçili girişleri listeden kaldırır.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE