ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Analiz için örnek seçin - Şüpheli dosya

Gözlemlenen kötü amaçlı yazılımdan etkilenme işaretleri ve belirtileri – Bilgisayarınızda gözlemlenen kötü amaçlı yazılım davranışlarının açıklamasını girin.

Dosya kaynağı (URL adresi veya satıcı) – Lütfen dosyanın kaynağını (nereden edindiğinizi) ve bu dosyaya ne şekilde ulaştığınızı yazın.

Notlar ve ek bilgiler - Buraya şüpheli dosya işlenirken yardımcı olabilecek ek bilgileri veya açıklamaları ekleyebilirsiniz.


note

İlk parametre – Gözlemlenen kötü amaçlı yazılımdan etkilenme işaretleri ve belirtileri - Bunun belirtilmesi zorunludur. Ancak tanımlama sürecinde ve örneklerin işlenmesinde laboratuvarlarımıza büyük oranda yardımcı olacak ek bilgiler de sağlanmalıdır.