Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zaawansowane zapisywanie w dzienniku dotyczące ochrony sieci

Celem tej funkcji jest zapewnienie bardziej kompleksowych dzienników dla wsparcia technicznego ESET. Korzystaj z tej funkcji wyłącznie, gdy zostaniesz o to poproszony przez wsparcie techniczne ESET, ponieważ może ona wygenerować ogromny plik, mogący spowolnić Twój komputer.

1.Otwórz Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Diagnostyka > Zaawansowane zapisywanie w dzienniku i włącz Włącz zaawansowane funkcje zapisywania w dzienniku Ochrony sieci.

2.Spróbuj odtworzyć napotkany problem.

3.Wyłącz zaawansowane zapisywanie w dzienniku dotyczące ochrony sieci.

4.Plik PCAP utworzony przez zaawansowane zapisywanie w dzienniku można znaleźć w tej samej lokalizacji, w której diagnostyka generuje jest zrzut pamięci: C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\