Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów z zaporą

Jeśli na komputerze z zainstalowanym programem ESET Internet Security pojawią się problemy z łącznością, można na kilka sposobów sprawdzić, czy powoduje je zapora. Co więcej, zapora może być przydatna w tworzeniu nowych reguł lub wyjątków w celu rozwiązania problemów z łącznością.

Zapoznaj się z następującymi tematami pomocnymi w rozwiązywaniu problemów z Zaporą:

Rozwiązywanie problemów z dostępem do sieci

Zapisywanie w dzienniku i tworzenie reguł oraz wyjątków na podstawie dziennika

Tworzenie wyjątków na podstawie powiadomień zapory

Zaawansowane funkcje dziennika dotyczące ochrony sieci

Rozwiązywanie problemów ze skanerem ruchu sieciowego