Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnianie do nowszej wersji

Nowsze wersje programu ESET Internet Security publikuje się w celu wprowadzania w nim poprawek lub udoskonaleń, których nie można wdrożyć w ramach automatycznych aktualizacji poszczególnych modułów. Aktualizację do nowszej wersji można przeprowadzić na kilka sposobów:

1.Automatycznie za pomocą aktualizacji programu.
W związku z tym, że uaktualnienie programu jest rozsyłane do wszystkich użytkowników i może powodować poważne konsekwencje na komputerach o określonych konfiguracjach, jego publikacja odbywa się po długim okresie testów w celu zapewnienia sprawnego działania we wszystkich możliwych konfiguracjach. Jeśli zachodzi potrzeba uaktualnienia programu do nowszej wersji natychmiast po jej udostępnieniu, należy posłużyć się jedną z poniższych metod.
Należy się upewnić, że włączono opcję Aktualizacji funkcji aplikacji w obszarze Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje.

2.Ręcznie przez kliknięcie w głównym oknie programu pozycji Sprawdź dostępne aktualizacje w sekcji Aktualizacja.

3.Ręcznie przez pobranie i zainstalowanie nowszej wersji już zainstalowanego programu.

Dodatkowe informacje i ilustrowane instrukcje znajdziesz w następujących artykułach:

Aktualizacja produktów ESET — sprawdź najnowsze moduły produktów

Jakie są typy aktualizacji i wersji produktów ESET?