Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Logowanie nie powiodło się — częste błędy

Nie możemy znaleźć konta pasującego do wprowadzonego adresu e-mail

Wprowadzony adres e-mail nie są zgodne z żadnym kontem ESET HOME. Kliknij przycisk Wstecz i wpisz poprawny adres e-mail oraz hasło.

Aby się zalogować, musisz utworzyć konto ESET HOME. Jeśli nie masz kontaESET HOME, kliknij Wstecz > Utwórz konto lub zobacz artykuł Tworzenie nowego konta ESET HOME.

Nazwa użytkownika i hasło nie są zgodne ze sobą

Wprowadzone hasło nie jest zgodne z wprowadzonym adresem e-mail. Kliknij przycisk Wstecz, wpisz poprawne hasło i upewnij się, że wprowadzony adres e-mail jest poprawny. Jeśli nadal nie możesz się zalogować, kliknij opcję Wstecz > Nie pamiętam hasła, aby zresetować hasło, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zobacz Nie pamiętam hasła ESET HOME.

Wybrana opcja logowania nie pasuje do Twojego konta

Twoje konto jest powiązane z Kontem w mediach społecznościowych. Aby się zalogować do konta ESET HOME, kliknij Kontynuuj za pomocą konta Google lub Kontynuuj za pomocą Apple ID i zaloguj się na odpowiednie konto. Po pomyślnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie na stronę internetową potwierdzenia ESET HOME. Możesz odłączyć swoje konto w mediach społecznościowych od swojego konta ESET HOME w portalu ESET HOME.

Nieprawidłowe hasło

Ten błąd może wystąpić, jeśli użytkownik produktu ESET Internet Security jest już połączony z ESET HOME i wprowadza zmiany, które wymagają zalogowania się (na przykład wyłączenie funkcji Anti-Theft), a wprowadzone hasło nie jest zgodne z kontem. Kliknij przycisk Wstecz i wpisz poprawne hasło. Jeśli nadal nie możesz się zalogować, kliknij opcję Wstecz > Nie pamiętam hasła, aby zresetować hasło, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zobacz Nie pamiętam hasła ESET HOME.