Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pominięte zadanie

Zadanie może zostać pominięte, gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym lub gdy jest wyłączony. Spośród poniższych opcji należy wybrać termin uruchomienia pominiętego zadania, a następnie kliknąć Dalej:

W następnym zaplanowanym terminie — zadanie zostanie uruchomione w następnym zaplanowanym terminie, jeśli komputer będzie włączony.

Jak najwcześniej — zadanie zostanie uruchomione po włączeniu komputera.

Natychmiast, jeśli czas od ostatniego zaplanowanego uruchomienia przekracza (liczba godzin) — wskazuje czas, jaki upłynął od pierwszego pominiętego uruchomienia zadania. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, zadanie zostanie natychmiast uruchomione.


example

Natychmiast, jeśli czas od ostatniego zaplanowanego uruchomienia przekracza (godz.) – przykłady

Przykładowe zadanie jest ustawione tak, aby było uruchamiane wielokrotnie co godzinę. Opcja Natychmiast, jeśli czas od ostatniego zaplanowanego uruchomienia przekracza (liczba godzin) jest zaznaczona, a przekroczony czas jest ustawiony na dwie godziny. Zadanie zostanie uruchomione o godzinie 13:00, a po zakończeniu komputer przejdzie w tryb uśpienia:

Komputer wzbudza się o 15:30. Uruchomienie zadania pominięto po raz pierwszy o godzinie 14:00. Od godziny 14:00 minęło zaledwie 1,5 godziny, więc zadanie zostanie uruchomione o godzinie 16:00.

Komputer wzbudza się o 16:30. Uruchomienie zadania pominięto po raz pierwszy o godzinie 14:00. Od godziny 14:00 minęły dwie i pół godziny, więc zadanie zostanie uruchomione natychmiast.