Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szczegóły zadania — Aktualizacja

Aby aktualizować program przy użyciu dwóch serwerów aktualizacji, konieczne jest utworzenie dwóch różnych profili aktualizacji. Jeśli nie powiedzie się pobranie plików aktualizacji przy użyciu pierwszego profilu, program automatycznie przełączy się na użycie drugiego z nich. Takie rozwiązanie jest odpowiednie na przykład dla notebooków, które zwykle korzystają z serwera aktualizacji w sieci lokalnej, ale ich właściciele często łączą się z Internetem poprzez inne sieci. Jeśli w takiej sytuacji próba aktualizacji przy użyciu pierwszego profilu nie powiedzie się, automatycznie zostanie użyty drugi profil w celu pobrania plików aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET.