Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie i edytowanie wyłączeń dotyczących wydajności

W tym oknie dialogowym można wyłączyć określoną ścieżkę (plik lub katalog) na danym komputerze.


note

Wybieranie lub ręczne wpisywanie ścieżki

Aby wybrać odpowiednią ścieżkę, należy kliknąć symbol ... w polu Ścieżka.

Podczas wpisywania ręczne, zapoznaj się z większą liczbą przykładów formatów wyłączeń poniżej.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Aby wyłączyć grupę plików, można użyć symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden znak, a gwiazdka (*) reprezentuje ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).


example

Format wyłączeń ze skanowania

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu lub podfolderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę *

Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski *.doc

Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format:
D????.exe (znaki zapytania zastępują brakujące lub nieznane znaki)

Przykłady:

C:\Tools\* — na końcu ścieżki należy umieścić ukośnik wsteczny (\) i gwiazdkę (*), aby wskazać, że wyłączenie ma obejmować całą zawartość folderu (pliki i podfoldery).

C:\Tools\*.* — taki zapis spowoduje działanie takie samo, jak w przypadku C:\Tools\*

C:\Tools — folder Tools nie zostanie wyłączony. Dla skanera Tools może być także nazwą pliku.

C:\Tools\*.dat — taki zapis spowoduje wyłączenie plików .dat w folderze Tools.

C:\Tools\sg.dat — ten zapis spowoduje wyłączenie tego konkretnego pliku znajdującego się w podanej ścieżce.


example

Zmienne systemowe w wyłączeniach

Definiując wyłączenia ze skanowania, można używać zmiennych systemowych, takich jak %PROGRAMFILES%.

Aby wyłączyć ze skanowania folder Program Files za pomocą tej zmiennej systemowej, podczas dodawania folderu do wyłączeń należy użyć następującej ścieżki: %PROGRAMFILES%\* (pamiętając o dodaniu ukośnika wstecznego i gwiazdki na końcu ścieżki).

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki i foldery z podkatalogu %PROGRAMFILES%, należy użyć ścieżki %PROGRAMFILES%\wyłączony_katalog\*

arrow_down_home Rozwiń listę obsługiwanych zmiennych systemowych


important

Symbole wieloznaczne wewnątrz ścieżki nie są obsługiwane

Używanie symboli wieloznacznych w środku ścieżki (na przykład C:\Tools\*\Data\file.dat) może działać prawidłowo, ale nie jest oficjalnie obsługiwane dla plików i folderów wyłączonych ze skanowania z uwagi na wydajność.

W przypadku zaawansowanej konfiguracji wyłączeń nie ma ograniczeń dotyczących używania symboli wieloznacznych w środku ścieżki.


example

Kolejność wyłączeń

Nie są dostępne opcje umożliwiające dostosowanie poziomu priorytetu wykluczeń przy użyciu przycisków W górę / W dół (jak dla Reguł zapory, gdzie reguły są wykonywane od góry do dołu).

Kiedy skaner napotka pierwszą regułę, która ma zastosowanie, druga reguła mająca zastosowanie nie zostanie już uwzględniona.

Im mniej jest reguł, tym szybsze jest skanowanie.

Nie należy tworzyć reguł równoległych.