Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ikona na pasku zadań

Dostęp do części najważniejszych opcji konfiguracji oraz funkcji można uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań TRAY_ICON.

Wstrzymaj ochronę — powoduje wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia, które umożliwia wyłączenie silnika detekcji chroniącego przed złośliwymi atakami na system przez kontrolowanie komunikacji dotyczącej plików, stron internetowych i poczty e-mail. Menu rozwijane Przedział czasu umożliwia określenie, jak długo ochrona będzie wyłączona.

MENU_TIME

Wstrzymaj zaporę (zezwól na cały ruch) — umożliwia dezaktywowanie zapory. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sieć.

Blokuj cały ruch sieciowy — blokuje cały ruch sieciowy. Ruch sieciowy można odblokować, klikając opcję Wyłącz blokowanie całego ruchu sieciowego.

Ustawienia zaawansowane — otwiera Ustawienia zaawansowane programu ESET Internet Security. Aby otworzyć okno Ustawienia zaawansowane z poziomu głównego okna produktu, naciśnij F5 na klawiaturze lub kliknij przycisk Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Pliki dziennika — pliki dziennika zawierają informacje o ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz udostępniają zestawienie wykrytych zagrożeń.

Otwórz ESET Internet Security — otwiera główne okno programu ESET Internet Security.

Zresetuj układ okien — umożliwia przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna programu ESET Internet Security.

Tryb kolorów — otwiera ustawienia interfejsu użytkownika, w których można zmienić kolory graficznego interfejsu użytkownika.

Sprawdź dostępność aktualizacji — uruchamia aktualizację modułu lub produktu, aby zapewnić ochronę użytkownika. ESET Internet Security sprawdza dostępność aktualizacji automatycznie kilka razy dziennie.

Informacje — Dostarcza informacji o systemie, szczegółów dotyczących zainstalowanej wersji programu ESET Internet Security, zainstalowanych modułów programu oraz informacji o systemie operacyjnym i zasobach systemowych.