Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie i edytowanie wyłączeń wykryć

Wyłącz wykryty obiekt

Należy podać funkcjonującą w oprogramowaniu ESET prawidłową nazwę wykrycia. Aby znaleźć prawidłową nazwę, należy przejść do obszaru Pliki dziennika, a następnie wybrać z menu rozwijanego Pliki dziennika pozycję Wykrycia. Jest to przydatne w przypadku fałszywego alarmu dotyczącego próbki w programie ESET Internet Security. Wyłączenia dotyczące prawdziwych infekcji stanowią niebezpieczną praktykę. Należy wyłączyć tylko odpowiednie pliki/katalogi, klikając przycisk ... w polu Maska ścieżki i/lub zrobić to tylko na określony czas. Wyłączenia dotyczą także potencjalnie niepożądanych aplikacji, potencjalnie niebezpiecznych aplikacji i podejrzanych aplikacji.

Zobacz też Format ścieżki wyłączenia.

DIALOG_EXCLUDE_THREAT

Zobacz też przykład zaawansowanej konfiguracji wyłączeń poniżej.

Wyłącz skrót

Wyłącza plik na podstawie określonego skrótu SHA-1 bez względu na typ, lokalizację, nazwę i rozszerzenie pliku.

DIALOG_EXCLUDE_HASH


example

Wyłączenia według nazwy wykrycia

Aby wyłączyć określone wykrycie, należy wpisać jego prawidłową nazwę:

Win32/Adware.Optmedia

Dodając wyłączenie dotyczące wykrycia w oknie alertu w programie ESET Internet Security, można użyć następującego formatu:

@NAME=Win32/Adware.Optmedia@TYPE=ApplicUnwnt
@NAME=Win32/TrojanDownloader.Delf.QQI@TYPE=Trojan
@NAME=Win32/Bagle.D@TYPE=worm


Elementy sterujące

Dodaj — pozwala dodać obiekty, które mają być pomijane podczas wykrywania.

Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów (CTRL + kliknięcie pozwala zaznaczyć wiele elementów).