Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konta użytkowników

W sekcji Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do stron internetowych > Kontrola rodzicielska > Konta użytkowników > Edytuj można powiązać konta użytkowników systemu Windows używane przez funkcję kontroli rodzicielskiej z poszczególnymi użytkownikami, aby ograniczyć tym użytkownikom dostęp do nieodpowiednich lub szkodliwych treści w Internecie.

Kolumny

Konto Windows — nazwa użytkownika.

Włączono — gdy ta opcja jest włączona, funkcje kontroli rodzicielskiej dla określonego konta użytkownika są aktywne.

Domena — nazwa domeny, do której należy użytkownik.

Data urodzenia — umożliwia określenie wieku użytkownika, do którego należy konto.

Elementy sterujące

Dodaj — powoduje wyświetlenie okna dialogowego Obsługa kont użytkowników.

Edytuj — ta opcja umożliwia edycję zaznaczonych kont.

Usuń — umożliwia usunięcie wybranego konta.

Odśwież — jeśli dodano konto użytkownika, program ESET Internet Security może odświeżyć listę kont użytkowników bez ponownego otwierania okna.