Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Odblokowywanie chronionego hasłem obszaru Ustawienia zaawansowane

Podczas uzyskiwania dostępu do chronionego hasłem obszaru Ustawienia zaawansowane wyświetli się okno, w którym należy wpisać hasło. Jeśli użytkownik nie pamięta hasła lub je utracił, powinien kliknąć opcję Przywróć hasło i wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji licencji. Spowoduje to wysłanie przez ESET wiadomości e-mail z kodem weryfikacyjnym. Należy go wprowadzić, a następnie wpisać i potwierdzić nowe hasło. Kod weryfikacyjny jest ważny przez siedem dni.

Przywróć hasło za pomocą konta ESET HOME — użyj tej opcji, jeśli licencja użyta do aktywacji jest powiązana z Twoim kontem ESET HOME. Wpisz adres e-mail, którego używasz do logowania się na swoje konto ESET HOME.

Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail lub masz trudności z przywróceniem hasła, kliknij opcję Skontaktuj się z pomocą techniczną. Nastąpi przekierowanie do witryny internetowej firmy ESET w celu skontaktowania się z naszym działem pomocy technicznej.

Wygeneruj kod dla działu pomocy technicznej — opcja ta generuje kod, który trzeba podać pracownikowi działu pomocy technicznej. Skopiuj kod podany przez dział pomocy technicznej i kliknij pozycję Mam kod weryfikacyjny. Wpisz kod weryfikacyjny, a następnie wpisz i potwierdź nowe hasło. Kod weryfikacyjny jest ważny przez siedem dni.

Więcej informacji można znaleźć w części Odblokowywanie hasła do ustawień w produktach ESET do systemu Windows dla użytkowników domowych.