Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacje

Regularne aktualizowanie programu ESET Internet Security to najlepszy sposób na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa komputera. Moduł aktualizacji zapewnia aktualność modułów programu i komponentów systemu.

Klikając przycisk Aktualizacja w głównym oknie programu, można wyświetlić bieżący stan aktualizacji, w tym datę i godzinę ostatniej pomyślnej aktualizacji, oraz ustalić, czy w danej chwili należy przeprowadzić aktualizację.

Oprócz aktualizacji automatycznych można kliknąć przycisk Sprawdź aktualizacje, aby przejść do ręcznej aktualizacji.

PAGE_UPDATE

Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja zawiera dodatkowe opcje aktualizacji, takie jak tryb aktualizacji, dostęp do serwera proxy i połączenia LAN.

Jeśli wystąpią problemy podczas aktualizacji, należy kliknąć Wyczyść w celu wyczyszczenia tymczasowej pamięci podręcznej aktualizacji. Jeśli nadal nie będzie można zaktualizować modułów programu, patrz sekcja Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatem „Aktualizacja modułów nie powiodła się”.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK