ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak vytvořit aktualizační úlohu?

Aktualizaci můžete provést ručně kliknutím na tlačítko Zkontrolovat aktualizace na záložce Aktualizace v hlavním okně programu.

Aktualizaci můžete také spouštět jako naplánovanou úlohu. Pro vytvoření naplánované úlohy klikněte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Plánovač. Ve výchozím nastavení jsou v ESET Internet Security aktivovány následující aktualizační úlohy:

Pravidelná automatická aktualizace,

Automatická aktualizace po přihlášení uživatele,

Každou z uvedených aktualizačních úloh můžete upravit podle svých představ. Kromě standardních aktualizačních úloh můžete vytvořit nové aktualizační úlohy s vlastním nastavením. Podrobněji se vytváření a nastavení aktualizačních úloh zabýváme v kapitole Plánovač.