ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání a úprava výkonnostních výjimek

V tomto dialogovém okně můžete vyloučit (soubor nebo složku) z kontroly v tomto počítači.


note

Cestu můžete zadat ručně nebo ji vybrat pomocí Průzkumníka

Pro vybrání cesty klikněte na symbol v poli Cesta.

Pro více informací se podívejte do části příklady formátů výjimek.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Pro vyloučení skupiny souborů z kontroly můžete použít zástupné znaky. Otazník (?) reprezentuje jeden znak, zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.


example

Formát výjimky

Pokud chcete vyloučit ve vybrané složce všechny soubory a podsložky, zadejte cestu ke složce a použijte masku *

Pokud chcete vyloučit všechny .doc soubory, použijte masku *.doc

Pokud se název spustitelného souboru skládá z určitého počtu znaků, ale nevíte jakých, přesto znáte počáteční písmeno (řekněme "D"), použijte následující formát:
D????.exe (otazníky nahrazují chybějící a neznámé znaky)

Příklady:

C:\Tools\* – cesta musí končit zpětným lomítkem (\) a hvězdičkou (*), která indikuje, že mají být vyloučeny všechny soubory v dané složce včetně jejich podložek.

C:\Tools\*.* – se bude chovat stejně jako C:\Tools\*

C:\Tools – v tomto případě nedojde k vyloučení složky Tools. Z pohledu skeneru může Tools představovat rovněž název souboru.

C:\Tools\*.dat – tímto vyloučíte všechny .dat nacházející se ve složce Tools.

C:\Tools\sg.dat – vyloučí konkrétní soubor v přesně definované cestě.


example

Systémové proměnné ve výjimkách

Při vytváření výjimek můžete použít systémové proměnné jako %PROGRAMFILES%.

Pro vyloučení složky Program Files pomocí této systémové proměnné použijte cestu %PROGRAMFILES%\* (nezapomeňte při definování výjimky přidat zpětné lomítko na konci cesty).

Pokud chcete vyloučit všechny soubory z podsložky %PROGRAMFILES%, použijte cestu %PROGRAMFILES%\vyloučená_složka\*

arrow_down_home Rozbalte seznam podporovaných systémových proměnných


important

Zástupné znaky uprostřed cesty nejsou podporované

Důrazně nedoporučujeme používání zástupných znaků uprostřed cesty (například C:\Tools\*\Data\file.dat), pokud to nevyžaduje infrastruktura systému.

V případě detekčních výjimek neexistují žádná omezení pro použití zástupných znaků uprostřed cesty.


example

Pořadí výjimek

Pro výjimky nelze nastavovat prioritu pomocí tlačítek nahoru/dolů (jako u pravidel firewallu, kde se pravidla provádějí shora dolů).

Když skener použije první platné pravidlo, druhé platné pravidlo nebude vyhodnoceno.

Čím méně pravidel, tím lepší je výkon kontroly.

Vyhněte se vytváření souběžných pravidel.