ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Síťová ochrana

Otevřete hlavní okno programu > Nastavení > Síťová ochrana a nakonfigurujte základní nastavení síťové ochrany nebo vyřešte problémy se síťovou komunikací.

Chcete-li pozastavit nebo vypnout některé moduly ochrany, klikněte na ikonu MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutí modulů ochrany snižuje úroveň zabezpečení počítače.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Kliknutím na ikonu ozubeného kola GEAR na řádku s modulem ochrany přejdete do jeho rozšířených nastavení.

Firewall – filtruje veškerou síťovou komunikaci na základě konfigurace ESET Internet Security.

Nastavit... – otevře Rozšířené nastavení firewallu, kde můžete nastavit, jak bude firewall zpracovávat síťovou komunikaci.

Dočasně vypnout firewall – filtrování komunikace firewallem úplně vypnuto a všechna příchozí i odchozí spojení jsou povolena. Pokud je filtrování síťové komunikace firewallem vypnuté, obnovíte jej kliknutím na Zapnout firewall.

Blokovat veškerou komunikaci – každá příchozí a odchozí komunikace je firewallem bez upozornění uživatele zablokována. Použití této možnosti je vhodné při podezření na možná kritická bezpečnostní rizika, která vyžadují odpojení systému od sítě. Pokud je komunikace zablokována, obnovíte ji po kliknutí na Povolit veškerou komunikaci.

Automatický režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na automatický (za použití vámi nastavených pravidel).

Interaktivní režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na interaktivní.

Ochrana proti síťovým útokům (IDS) – tato funkce analyzuje obsah síťové komunikace a chrání vás před síťovými útoky. Komunikace vyhodnocená jako škodlivá, bude blokována. Zároveň vás ESET Internet Security upozorní na případy, kdy se připojujete k nezabezpečené nebo slabě zabezpečené bezdrátové síti.

Ochrana proti zapojení do botnetu – Rychle a efektivně zaměří škodlivý kód ve vašem systému.

Síťová připojení – zobrazí informace o sítích, ke kterým jsou připojeny síťové adaptéry.

Vyřešit blokovanou komunikaci – pomůže vám vyřešit problémy s připojením způsobené Firewallem. Pro více informací přejděte do kapitoly Průvodce řešením problémů.

Vyřešit dočasně blokované IP adresy – zobrazí seznam IP adres, které byly detekovány jako zdroj útoků a přidány na blacklist.

Zobrazit protokoly – otevře Protokol síťové ochrany.