ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Průvodce vytvořením detekční výjimky

Detekční výjimku můžete vytvořit také přímo z Protokolu (tato možnost není dostupná nad objekty, které byly označeny jako malware):

1.V hlavním okně programu přejděte na záložku Nástroje > Protokoly.

2.Z rozbalovacího menu vyberte možnost Detekce a následně klikněte pravým tlačítkem na zobrazený záznam.

3.Vyberte možnost Vytvořit výjimku.

Pro změnu Kritéria výjimky klikněte na tlačítko Změnit kritéria.

Konkrétní soubory – pomocí této možnosti vyloučíte konkrétní soubor podle jeho SHA-1 kontrolního součtu.

Detekce – vyloučí soubor podle názvu detekce.

Cesta + Detekce – pomocí této možnosti vyloučíte v konkrétním souboru (například file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe) definovanou detekci.

Na základě typu detekce je vždy předvybrána doporučená možnost.

Volitelně můžete přidat Komentář, pokračujte kliknutím na tlačítko Vytvořit výjimku.