ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Sady IP adres

Sada IP adres je skupina IP adres, které vytvářejí jednu logickou skupinu adres IP, což je užitečné při opakovaném použití stejné sady adres ve více pravidlech firewallu nebo pravidlech ochrany proti útokům hrubou silou. ESET Internet Security obsahuje také předdefinované sady IP adres, pro které se použijí interní pravidla. Příkladem takové skupiny je Důvěryhodná zóna. Důvěryhodná zóna představuje skupinu síťových adres, kde je vaše zařízení a sdílené soubory uložené ve vašem zařízení viditelné pro ostatní uživatele sítě a systémové prostředky jsou přístupné ostatním uživatelům v síti.

Přidání sady IP adres:

1.Otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Sady IP adres > Změnit.

2.Klikněte na tlačítko Přidat, zadejte název a popis zóny, a nakonec zadejte vzdálenou adresu počítače (definovanou pomocí IPv4/IPv6 adresy, rozsahu, masky).

3.Klikněte na tlačítko OK.

Další informace naleznete v kapitole Úprava sad IP adres.