ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Spouštěče

Spouštěče jsou vlastní podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné přiřadit Profil síťového připojení k Síťovému připojení. Pokud má připojená síť stejné atributy, jaké jsou definovány ve spouštěčích pro profil připojené sítě, bude profil na síť použit. Profil síťového připojení může mít jeden nebo více spouštěčů. Pokud existuje více spouštěčů, platí logika NEBO (musí být splněna alespoň jedna podmínka). Spouštěče můžete definovat v editoru profilu síťového připojení. Vytváření vlastních profilů síťového připojení by měl provádět zkušený uživatel.

K dispozici jsou následující spouštěče (pokud chcete znát podrobnosti o své aktuální síti, podívejte se do kapitoly Síťová připojení):

arrow_down_home Adaptér

arrow_down_home DNS

arrow_down_home WINS

arrow_down_home DHCP

arrow_down_home Výchozí brána

arrow_down_home Wi-Fi

arrow_down_home Profil systému Windows

arrow_down_home Ověření