ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Detekce škodlivého kódu

Sekce Detekce škodlivého kódu je přístupná z Rozšířeného nastavení > Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu a umožňuje konfigurovat parametry pro profily kontroly.

Volitelná kontrola

Profil kontroly – určuje název profilu, jehož nastavení se použijí při volitelné kontrole počítače. Nový profil můžete vytvořit po kliknutí na tlačítko Změnit na řádku Seznam profilů. Další podrobnosti naleznete v kapitole Profily kontroly.

Po výběru profilu kontroly můžete nakonfigurovat následující možnosti:

Cíle kontroly – pokud chcete zkontrolovat konkrétní cíl nebo skupinu cílů, klikněte na Změnit vedle položky Cíle kontroly a vyberte možnost ze stromové struktury složek. Další podrobnosti naleznete v kapitole Cíle kontroly.

Volitelná ochrana s využitím strojového učení – pro každý profil kontroly můžete nakonfigurovat úrovně hlášení a ochrany. Ve výchozím nastavení mají profily kontroly stejné nastavení, jaké je nastaveno v části Rezidentní ochrana souborového systému. Pro konfiguraci vlastních hlášení a úrovní ochrany přepínačem deaktivujte možnost Použít nastavení rezidentní ochrany. Podrobné vysvětlení úrovní hlášení a ochrany naleznete v kapitole Ochrany.

ThreatSense – možnosti rozšířeného nastavení, například přípony souborů, které chcete kontrolovat, a použité metody detekce. Další informace naleznete v kapitole ThreatSense.