ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana poštovní schránky

Integrace ESET Internet Security s poštovní schránkou zvyšuje úroveň ochrany před škodlivým kódem v e-mailových zprávách.

Chcete-li nakonfigurovat ochranu poštovní schránky, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana poštovních klientů > Ochrana poštovní schránky.

Zapnout poštovní ochranu prostřednictvím doplňku do poštovního klienta – Vypnutím se deaktivuje ochrana zajišťovaná doplňkem v e-mailových klientech.

Vyberte e-maily pro kontrolu:

Příchozí zprávy

Odchozí zprávy

Čtené zprávy

Změněná zpráva


note

Doporučujeme, abyste možnost Zapnout poštovní ochranu prostřednictvím doplňku do poštovního klienta měli zapnutou. I když integrace není zapnuta nebo je nefunkční, ochrana e-mailová komunikace je stále zajišťována prostřednictvím modulu Ochrana transportu zpráv (IMAP/IMAPS a POP3/POP3S).

 

Vyhledávání spamu

V současnosti mezi největší problémy e-mailové komunikace patří nevyžádaná pošta. Spam představuje více než 30 % veškeré e-mailové komunikace. Antispamová ochrana poštovních klientů chrání před tímto problémem. Kombinuje několik principů zabezpečení e-mailů a poskytuje vynikající filtrování, aby vaše doručená pošta zůstala čistá. Pro detekci spamu je jedním z důležitých principů rozpoznávání nevyžádaných e-mailů na základě předdefinovaných důvěryhodných adres (povolených) a spamových adres (blokovaných).

Hlavním principem je rozpoznávání spamu na základě vlastností e-mailových zpráv. Přijatá zpráva je prověřena na základě pravidel (vzorky zpráv, statistická heuristika, rozpoznávací algoritmy a další jedinečné metody) a podle výsledku se rozhodně, zda se jedná o spam nebo ne.

Povolit Antispamovou ochranu poštovních klientů – pokud je tato funkce povolena, budou přijaté zprávy kontrolovány na přítomnost spamu.

Použít pokročilou kontrolu spamu – pravidelně se budou stahovat další antispamová data, čímž se zvyšují antispamové schopnosti a dosahuje se lepších výsledků.

Zapisovat skóre antispamové ochrany do protokolu – antispamové jádro ESET Internet Security přiřazuje každé zkontrolované zprávě skóre. Zpráva je zároveň zaznamenána do protokolu antispamové ochrany, který je dostupný v hlavním okně programu na záložce Nástroje > Protokoly > Antispamová ochrana poštovních klientů.

Nezapisovat – sloupec Skóre bude v protokolu antispamové ochrany prázdný.

Zapisovat pouze pro přehodnocené zprávy a zprávy označené jako SPAM – vyberte tuto možnost, pokud chcete zapisovat spam skóre pouze pro zprávy označené jako SPAM.

Zapisovat pro všechny zprávy – všechny zprávy budou mít zaznamenáno spam skóre.


note

Po kliknutí pravým tlačítkem na zprávu umístěnou ve složce spam můžete z kontextového menu vybrat možnost Přehodnotit vybrané zprávy jako NENÍ spam. Zpráva bude přemístěna do složky s doručenou poštou. Po kliknutí pravým tlačítkem na zprávu umístěnou ve složce doručené pošty můžete z kontextového menu vybrat možnost Přehodnotit vybrané zprávy jako spam. Zpráva bude přemístěna do složky s nevyžádanou poštou. Můžete vybrat více zpráv a provést akci na všech z nich současně.

 

Optimalizovat zpracování příloh – při vypnutí této možnosti budou všechny přílohy kontrolovány okamžitě. Může tím dojít ke zpomalení výkonu e-mailového klienta.

Integrace – umožňuje integrovat Ochranu poštovní schránky do e-mailového klienta. Další informace naleznete v kapitole Integrace.

Reakce – umožňuje přizpůsobit zpracování nevyžádaných zpráv. Další informace naleznete v kapitole Reakce.