ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Šifrovaná síťová komunikace

Pokud je aktivní kontrola protokolu SSL/TLS, výstražné okno se seznamem dostupných akcí se zobrazí, pokud:

Webová stránka používá neověřený nebo neplatný certifikát a ESET Internet Security je nakonfigurován tak, aby se dotázal uživatele (standardně je tato možnost aktivní pro neověřené certifikáty, nikoli neplatné), zda chcete komunikaci Povolit nebo Zakázat. Pokud se certifikát nenachází v Trusted Root Certification Authorities store (TRCA), je považován za nedůvěryhodný.

Režim filtrování protokolu SSL/TLS nastaven na Interaktivní, pro každou webovou stránku se zobrazí dialogové okno s možností Kontrolovat nebo Ignorovat komunikaci. Některé aplikace ověřují, zda nedošlo ke změně SSL komunikace, případě inspekci přenášeného obsahu. V takovém případě je nutné pro zajištění funkčnosti aplikace vybrat možnost Ignorovat.


note

Názorné příklady

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Upozornění na certifikát v produktu ESET

Při přístupu na webovou stránku se zobrazí informace: "Šifrovaná síťová komunikace: nedůvěryhodný certifikát"

V obou případech je dostupná možnost pro zapamatování vybrané akce. Definovanou a uloženou akci naleznete v seznamu známých certifikátů.