ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Seznam známých certifikátů

Pomocí seznamu známých certifikátů můžete přizpůsobit chování ESET Internet Security při detekci konkrétních SSL certifikátů. V tomto seznamu naleznete certifikáty, pokud jste ve Filtrování protokolů SSL/TLS vybrali Interaktivní režim. Seznam naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > SSL/TLS > Seznam známých certifikátů.

Dialogové okno se seznamem známých certifikátů obsahuje:

Sloupce

Název – název certifikátu.

Vydavatel certifikátu – jméno autora certifikátu.

Předmět certifikátu – identifikace entity asociované s veřejným klíčem uloženým v poli předmět veřejného klíče.

Access—Select Allow or Block as the Access action to allow/block communication secured by this certificate regardless of its trustworthiness. V případě možnosti Automaticky budou důvěryhodné certifikáty povoleny, a v případě nedůvěryhodných bude muset uživatel vybrat akci. Pokud nastavíte Dotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Akce při Kontrole – pro kontrolu nebo ignorování komunikace využívající daný certifikát vyberte možnost Kontrolovat nebo Ignorovat. V případě možnosti Automaticky se bude komunikace kontrolovat v automatickém režimu filtrování a výzva s výběrem akce se uživateli zobrazí v interaktivním režimu. Pokud nastavíte Dotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Ovládací prvky

Přidat – certifikát můžete přidat ručně ve formátu .cer, .crt nebo .pem a to buď přímo ze souboru nebo externího zdroje po zadání URL.

Změnit – vyberte certifikát, který chcete konfigurovat a klikněte na Změnit.

Odstranit – vyberte certifikát, který chcete smazat a klikněte na tlačítko Odstranit.

OK/Zrušit – pro uložení změn klikněte na tlačítko OK, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.